Υπερταμείο: Συστήνει την εταιρεία «Συμμετοχές 5G A.E.»

NEWSROOM
Υπερταμείο: Συστήνει την εταιρεία «Συμμετοχές 5G A.E.»
Shutterstock

Tη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G A.E.» και με αποκλειστικό σκοπό τη σύσταση και διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός», ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο).

Το Ταμείο «Φαιστός» θα έχει ως αποστολή τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G, και ενδεικτικά στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της υγείας, της πληροφόρησης και των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου στη νέα εταιρεία, η οποία έχει ως εξής:

1.Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2.Αντώνιος Τζωρτζακάκης, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

3.Σαλβατώρ Λεβής, εκτελεστικό μέλος

4.Σωτήριος ('Ακης) Μαρκάτος, εκτελεστικό μέλος

5.Νικόλαος Καραπανάγου, εκτελεστικό μέλος

6.Δέσποινα Μαγδαληνή (Ντιάνα) Μαρκάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7.Κωνσταντίνος Μεϊμέτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΕΤΙΚΑ