fbpx10 μέτρα στη μάχη εναντίον του λαθρεμπορίου τσιγάρων, καυσίμων, οινοπνευματωδών | Economistas.gr
Skip to main content

10 μέτρα στη μάχη εναντίον του λαθρεμπορίου τσιγάρων, καυσίμων, οινοπνευματωδών

10 μέτρα στη μάχη εναντίον του λαθρεμπορίου τσιγάρων, καυσίμων, οινοπνευματωδών
Το Υπουργείο Οικονομικών / Eurokinissi

Σε μια συγκυρία, όπου το υπουργείο Οικονομικών μετρά και το κάθε ευρώ που βγαίνει από τα κρατικά ταμεία, το στοίχημα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου αποκτά άλλη βαρύτητα. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και των κλάδων που πλήττονται από τη δράση των πολυεθνικών κυκλωμάτων, από το λαθρεμπόριο καπνικών οι απώλειες φόρων υπολογίζονται σε 600 με 700 εκατ. Ευρώ ετησίως, από το λαθρεμπόριο καυσίμων τουλάχιστον 230 εκατ. Ευρώ κι από τη διακίνηση λαθραίων οινοπνευματωδών άλλα 130 εκατ. Ευρώ. Κι όλα αυτά χωρίς να συνυπολογιστούν οι βλάβες στη δημόσια υγεία, από την εμπορία αμφιβόλου ποιότητας ή ακόμα κι επικίνδυνων προϊόντων.  

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι τα κυκλώματα συνήθως προηγούνταν των νομοθετικών πρωτοβουλιών, κοινώς τα όποια νέα μέτρα είχαν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις πριν προλάβουν να ενεργοποιηθούν. Αυτήν τη φορά, με το νέο πλέγμα μέτρων, οι αρμόδιες υπηρεσίες φιλοδοξούν να ορθώσουν εμπόδια στη δράση των κυκλωμάτων, ποντάροντας σε ασφαλιστικές δικλείδες ηλεκτρονικού τύπου. Τα εντυπωσιακά ευρήματα του προηγούμενου έτους δείχνουν, πάντως, ότι θα απαιτηθούν και φυσικοί έλεγχοι, στοχευμένοι, καθώς οι σπείρες των λαθρεμπόρων δεν αρκούνται, πλέον, στη διακίνηση προϊόντων, αλλά έχουν φτάσει στο σημείο να στήνουν βιοτεχνίες με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για την παρασκευή “μαϊμού” καυσίμων, τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών.  

Νέες διατάξεις κατά του λαθρεμπορίου

Με πολυσέλιδη, αναλυτική εγκύκλιο του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ενεργοποιεί όλες τις νέες διατάξεις για την περιστολή του λαθρεμπορίου και την κύρωση του Πρωτοκόλλου για το παράνομο εμπόριο καπνού, που συμπεριλήφθηκαν σε πολυνομοσχέδιο. Εν αναμονή και εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων, στο “οπλοστάσιο” των ελεγκτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

  1.  προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επιτηδευματιών στην ΑΑΔΕ στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά. Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των εν λόγω επιτηδευματιών οι οποίοι υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει σε περίπτωση μεταβολής αυτών. Με την εγγραφή στο μητρώο αποδίδεται ένας μοναδικός Αριθμός επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών. 
  2.  στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, καθιερώνεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης τους με βάση την ένδειξη παρτίδας παραγωγής (Κωδικός LOT). Στο εν λόγω σύστημα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, την μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τα οποία παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, εισάγονται από τρίτες χώρες, παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη - Μέλη ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η ενημέρωση του συστήματος ταυτοποίησης πραγματοποιείται από τα πρόσωπα τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας υποχρεούνται να είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και τα οποία έχουν λάβει τον μοναδικό αριθμό Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών.  

  3.  θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής των στοιχείων των δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, είτε φορολογημένων είτε υποκείμενων σε δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, σε ηλεκτρονικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

  4.  όταν από εργαστηριακή εξέταση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώνεται ότι ελεγχόμενος από τις τελωνειακές αρχές κάτοχος άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών, κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση για χρονικό διάστημα από 10 έως 90 ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε όσες περιπτώσεις συντρέχει και δόλια διαφυγή οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων π.χ. όταν έχει προσμιχθεί στο διακινούμενο πετρέλαιο, πετρέλαιο με χαμηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ., στοιχειοθετείται και η τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας, οπότε είναι εφαρμοστέες και οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις  

  5.  επεκτείνεται η υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων 

  6.  η υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών, επεκτείνεται και στις φορολογικές αποθήκες υγραερίων 

  7.  δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Δ.) ή Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά, όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) 

  8.  επεκτείνεται η υποχρέωση ιχνηθέτησης η οποία ισχύει για υγρά καύσιμα, και στα υγραέρια που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής επικράτειας. 

  9.  σε περίπτωση που οι υπόχρεοι για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, και την καταχώρηση και αποστολή των σχετικών δεδομένων στο κέντρο λήψης σημάτων, παραβούν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιβολή σωρευτικά προσωρινής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος ή της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού μέσου για χρονικό διάστημα από έναν μήνα έως ένα έτος, εφόσον το διοικητικό πρόστιμο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των 25.000 ευρώ, ή εφόσον συντρέχει υποτροπή ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού του προστίμου. 

  10.  προβλέπονται νέες άδειες οι οποίες συμπληρώνουν τις υφιστάμενες άδειες που ήδη χορηγούνται στη χώρα μας, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση των διακινήσεων του καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, του τσιγαρόχαρτου καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής των βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας. 

Σημειωτέον ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών σε όσους παρέχουν πληροφορίες και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση και καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων ή στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εμπορευμάτων. Επιπλέον, ανάλογες αμοιβές προβλέπονται και για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες χορηγούνται για την επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων, πέραν των συνήθων καθηκόντων τους, στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φωτιά και λάβρα οι φόροι καυσίμων στην Ελλάδα
Φωτιά και λάβρα οι φόροι καυσίμων στην Ελλάδα
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερφορολόγησης είναι τα καύσιμα. Στο 84,8% της τιμής οι φόροι στα τσιγάρα. Σαν να ζουν στη... Σκανδιναβία οι Έλληνες καταναλωτές.
Φωτιά και λάβρα οι φόροι καυσίμων στην Ελλάδα
Φουντώνει η μάχη με τα κυκλώματα λαθρεμπορίας -Τα απίστευτα «λαβράκια» που ξετρύπωσαν οι Ράμπο των Τελωνείων
Φουντώνει η μάχη με τα κυκλώματα λαθρεμπορίας -Τα απίστευτα «λαβράκια» που ξετρύπωσαν οι Ράμπο των Τελωνείων
Τι αποκαλύπτει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για τα νέα εργαλεία των ελεγκτικών υπηρεσιών.
Φουντώνει η μάχη με τα κυκλώματα λαθρεμπορίας -Τα απίστευτα «λαβράκια» που ξετρύπωσαν οι Ράμπο των Τελωνείων
Ξεφεύγει η κατάσταση με τα καύσιμα -Ράλι της βενζίνης και εκτίναξη του πετρελαίου κίνησης
Ξεφεύγει η κατάσταση με τα καύσιμα -Ράλι της βενζίνης και εκτίναξη του πετρελαίου κίνησης
Στις αρχές του καλοκαιριού, η διεθνής τιμή του πετρελαίου “έπαιζε” μεταξύ 72 και 76 δολαρίων, όταν τον Ιούνιο του 2022 “έπιανε” τα 119 δολάρια.  
Ξεφεύγει η κατάσταση με τα καύσιμα -Ράλι της βενζίνης και εκτίναξη του πετρελαίου κίνησης