fbpxΠράσινο φως για πριμοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων με 33 εκατ. ευρώ | Economistas.gr
Skip to main content

Πράσινο φως για πριμοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων με 33 εκατ. ευρώ

Πράσινο φως για πριμοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων με 33 εκατ. ευρώ
Ελληνική Οικονομία/ Φωτογραφία shutterstock

“Γκάζι” για την επανεκκίνηση της οικονομίας πατάει το οικονομικό επιτελείο και παράλληλα με τις διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, απ’ όπου προσδοκώνται περί τα 72 δισ ευρώ μαζί με τις μοχλεύσεις των δανείων, ενεργοποιεί το “οπλοστάσιο” των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Το πλαίσιο του νόμου 4608 του 2019 προβλέπει, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα και επιχορηγήσεις για τέτοιου είδους επενδύσεις και τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών- Ανάπτυξης άναψαν το πράσινο φως για ένα “πακέτο”, που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 33 εκ. ευρώ. Ειδικότερα:

  • Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις Στρατηγικές Επενδύσεις, καθορίζεται στο ποσό των 15.000.000 ευρώ
  • Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις Στρατηγικές Επενδύσεις, καθορίζεται στο ποσό των 18.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων

Ως προς το χρονοδιάγραμμα των κινήτρων:

  • Για το τρέχον έτος δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων και θα προκύψει δαπάνη ύψους 4.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
  • Για το 2022 θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 5.000.000 ευρώ και δαπάνη ύψους 3.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
  • Για τα επόμενα τρία έτη (2023, 2024, 2025) η απώλεια φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ, ενώ η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων συναρτάται από τον βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν το τρέχον έτος στις Στρατηγικές Επενδύσεων και πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 11.000.000 ευρώ.

Ποιες επενδύσεις χαρακτηρίζονται Στρατηγικές; Αυτές, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής έντασης για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και σύμφωνα με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (Ε.Α.Σ.), με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον καθολικό σχεδιασμό, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην προοπτική της κυκλικής οικονομίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τι είδους φορολογικά κίνητρα προβλέπονται;

  • απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε 15 φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των 3 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
  • επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των προβλεπόμενων συντελεστών κατά ποσοστό 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%.

Ως προς τις επιχορηγήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες μπορούν να είναι για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, όπως επίσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας. Ο νόμος για τις Στρατηγικές Επενδύσεις περιλαμβάνει, επίσης, κίνητρα ταχείας αδειοδότησης και κίνητρα χωροθέτησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ