Στα 341,023 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο τέλος του δ' τριμήνου του 2020

NEWSROOM
Η Βουλή των Ελλήνων
Η Βουλή των Ελλήνων/ Φωτογραφία INTIME NEWS

Στο ύψος των 341,023 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του δ' τριμήνου πέρυσι και ήταν αυξημένο κατά 9,95 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 331,073 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο 2019. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 27,672 δισ. ευρώ, έναντι 25,922 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο 2019. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 4,864 δισ. ευρώ (17,6% των συνολικών εσόδων), από 4,571 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο 2019 (17,6% των συνολικών εσόδων). Ενώ, οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 6,67 δισ. ευρώ (24,1% των συνολικών εσόδων) από 6,938 δισ. ευρώ (26,8% των συνολικών εσόδων) το δ' τρίμηνο 2019.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 32,43 δισ. ευρώ από 24,116 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο 2019, με τις πρωτογενείς δαπάνες να διαμορφώνονται σε 31,21 δισ. ευρώ έναντι 22,79 δισ. ευρώ ένα έτος πριν. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ήταν 5,733 δισ. ευρώ (17,7% των συνολικών δαπανών) από 5,528 δισ. ευρώ (22,9% των συνολικών δαπανών) το γ' τρίμηνο 2019. Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 10,642 δισ. ευρώ (32,8% των συνολικών δαπανών) έναντι 10,154 δισ. ευρώ (42,1% των συνολικών δαπανών) έναν χρόνο πριν. Ενώ, οι επιδοτήσεις ανήλθαν σε 1,982 δισ. ευρώ (6,1% των συνολικών δαπανών) από 508 εκατ. ευρώ (2,1% των συνολικών δαπανών) το γ' τρίμηνο 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ