Σε ελεγκτικό κλοιό οι επιχειρήσεις

Φωτογραφία: Eurokinissi

Στη γραμμή “καρότο και μαστίγιο” θα κινηθούν υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ ως προς το πώς θα αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις κι ελεύθερους επαγγελματίες, αναφορικά με τα περσινά, λίγο ως πολύ κορωνόπληκτα εισοδήματα τους.

Η αρχή έγινε με την απαλλαγή από τα τεκμήρια όσων βρέθηκαν στις λίστες των πληττόμενων, ενώ οι ενισχύσεις πάσης φύσεως, που εκταμιεύθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, δεν θα συνυπολογιστούν στα έσοδα αλλά θα καταγραφούν και θα αξιοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο, όταν οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα ξεκινήσουν το... “ξεσκόνισμα” για τους... πονηρούς.

Σε αυτήν τη λογική εμπίπτει και η αλλαγή του τρόπου έκπτωσης των δαπανών επαγγελματικής στέγης, αν και η διάταξη είχε περάσει πριν ξεσπάσει η πανδημία. Έτσι, με ειδική εγκύκλιο ορίζεται ότι από φέτος ΔΕΝ εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την άλλη όψη του νομίσματος, που έχει να κάνει με την πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να στρέψει φυσικά και νομικά πρόσωπα στο ηλεκτρονικό κανάλι πληρωμών, με στόχο να περιορίσει δραστικά τη μικρομεσαία φοροδιαφυγή.

Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», νοείται κάθε μέσο πληρωμής, που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ., ενώ στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών.

Ως κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών ενοικίων νοούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:

  • Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), η χρήση ταχυδρομικής επιταγής -ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων, 
  • η χρήση τραπεζικής επιταγής, 
  • η έκδοση επιταγής σε διαταγή του εκμισθωτή 
  • η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι πέραν από τη σχέση μίσθωσης (μισθωτής-εκμισθωτής) είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων και σε περίπτωση που απομένει διαφορά μετά τον συμψηφισμό (υπολειπόμενο μίσθωμα για καταβολή), απαιτείται να εξοφληθεί με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής ανεξάρτητα του ύψους αυτής προκειμένου το ποσό αυτό να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τυχόν προκαταβολές ενοικίων που αφορούν στο φορολογικό έτος 2020, οι οποίες είχαν καταβληθεί μέχρι τις 12-12-2019, αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους, δηλαδή ακόμα και με μετρητά. Αντιθέτως, οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός ενός φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς τo αν εκπίπτουν, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Έτσι, αν διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν με μετρητά, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους που αφορά η δαπάνη, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά.

ΣΧΕΤΙΚΑ