Όργιο φοροδιαφυγής -Παραβάσεις σε πάνω από τις μισές υποθέσεις που «χτένισαν» οι Ράμπο των ΥΕΔΔΕ

Φωτογραφία από EUROKINISSI/ ΜΠΑΛΩΜΑΤΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Το 2021 δεν ήταν μόνο περίοδος σχετικής επιστροφής στην κανονικότητα αλλά και χρονιά εκτεταμένης παραβατικότητας.

Οι μαζικές, πλην όμως στοχευμένες, διασταυρώσεις, που πραγματοποίησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έβγαλαν λαβράκια, ενώ φαίνεται ότι εμπλουτίστηκαν οι “μαύρες” λίστες με τα στοιχεία που προέκυψαν από το “χτένισμα” όσων συμμετείχαν στα χρηματοδοτικά “εργαλεία” της πανδημίας. Αίσθηση προκαλούν, πάντως, για μια ακόμα φορά τα ευρήματα από τους ελέγχους των Ράμπο των ΥΕΔΔΕ, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ προέκυψε παραβατικότητα στο 52,3% αυτών των υποθέσεων!

Στο στόχαστρο μπήκαν τουριστικά καταλύματα με αξιοποίηση δεδομένων από πλατφόρμες κρατήσεων, ενώ έγινε στόχευση και άλλων επιχειρήσεων με αντικείμενο σχετιζόμενο με τον τουρισμό. Επίσης, διενεργήθηκε δράση εντοπισμού αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου, με συγκέντρωση και συνδυασμό στοιχείων από τρίτες πηγές, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το σύστημα εισροών-εκροών για εντοπισμό επιχειρήσεων υγρών καυσίμων με φοροδιαφυγή, καθώς στελέχη των ΥΕΔΔΕ μετείχαν σε μεικτή ομάδα εργασίας για την επιχειρησιακή διαχείριση δεδομένων ηλεκτρονικών εφαρμογών στον κλάδο των καυσίμων.

Στοχεύτηκαν, επίσης, υποθέσεις έρευνας σχετικά με την απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ και τον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων, αξιοποιώντας στοιχεία από ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ανάλυσης κινδύνου και συνδυασμένης πληροφόρησης. Παράλληλα, για πρώτη φορά αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το σύστημα Ανάλυσης Δικτύων Συναλλαγών (Transaction Network Analysis- ΤΝΑ), του οποίου κύριος σκοπός είναι η επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για τη διασυνοριακή απάτη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Εκεί που έγινε... πάρτι, ήταν στις μεγάλες έρευνες. Οι έρευνες που διενεργούν οι ΥΕΔΔΕ αφορούν κυρίως έρευνες απάτης ΦΠΑ και λοιπές έρευνες φοροδιαφυγής. Το 2021 ολοκληρώθηκαν 1.108 έρευνες, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 800 ερευνών και το ποσοστό εντοπισθείσας παραβατικότητας ανήλθε σε 85,8%!!! Το 2021 οι ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσαν 178 έρευνες - ελέγχους ΦΠΑ, καλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 170 ερευνών, ενώ η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 81,5% (έναντι ετήσιου στόχου 49%).

Το 2021 ολοκληρώθηκαν 930 λοιπές έρευνες υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 630 ερευνών με ποσοστό υλοποίησης 147,6%. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν υποθέσεις όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, αδήλωτα εισοδήματα, προσαύξηση περιουσίας και εικονικά φορολογικά στοιχεία, με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 86,7% έναντι στόχου 49%.

Μεγάλες υποθέσεις

Το 2019 εντοπίσθηκε από την ΥΕΔΔΕ Αττικής κύκλωμα επιχειρήσεων που, με τη χρήση παράνομων λογισμικών, αλλοίωναν το περιεχόμενο των φορολογικών στοιχείων που εξέδιδαν μέσω των ΦΗΜ. Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις, ο έλεγχος στις οποίες συνεχίστηκε και εντός του 2021. Πιο συγκεκριμένα, το 2021 συνεχίστηκε ο έλεγχος σε υπόλοιπες εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και ολοκληρώθηκαν υποθέσεις με εντοπισθείσα αποκρυβείσα ύλη που προσεγγίζει τα 5 εκατ. €.

Ελληνική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο στερεών καυσίμων, σύστησε δύο αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες δε διέθεταν κεφάλαια, προσωπικό, τεχνογνωσία και πελατολόγιο, ενώ η δραστηριότητά τους πραγματοποιούνταν από την ελληνική επιχείρηση. Σκοπός του κυκλώματος αποτελούσε, μέσω της ως άνω τεχνητής διευθέτησης, η απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, με τη μεταφορά καθαρών κερδών ύψους 3,6 εκατ. € σε χώρες με μικρότερο φορολογικό συντελεστή και την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ ύψους 7,8 εκατ. €.

Εντοπίσθηκε κύκλωμα από επιχειρήσεις με φερόμενες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο λειτουργούσε ως εξής: Ποσότητες ελαιολάδου διοχετεύονταν από ελληνική επιχείρηση και φέρονταν να τιμολογούνται αλυσιδωτά και υποτιμολογημένα σε ανύπαρκτες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό, η αρχική ελληνική επιχείρηση, μέσω της υποτιμολόγησης, εξασφάλιζε όφελος από τον ΦΠΑ των εισροών της και οι λήπτριες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες, εξέπιπταν ΦΠΑ εισροών για εμπορεύματα τα οποία ουσιαστικά ουδέποτε διακινήθηκαν ενδοκοινοτικά.

Σε ΙΚΕ με αντικείμενο το εμπόριο ιατρικών μηχανημάτων στην Αθήνα, για τις χρήσεις 2018-2019, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ με συνολικώς αποκρυβέντα ακαθάριστα έσοδα ύψους 1,9 εκατ. €.

ΣΧΕΤΙΚΑ