Συναγερμός για αποθηκευτικούς χώρους στην Ευρώπη

Shutterstock

Δεν είναι μυστικό ότι η πανδημία, οι περιορισμοί της και οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, επέβαλαν νέες συμπεριφορές στους καταναλωτές, οι οποίες και παγιώθηκαν.

Επί της ουσίας, τα νοικοκυριά στράφηκαν στις on line αγορές ακόμα και ειδών διατροφής, ενισχύοντας παράλληλα την τάση αποθήκευσης και κατάψυξης τους. Είναι έτοιμες, όμως, οι εταιρίες και οι μεταφορείς αγαθών, να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις; Σύμφωνα με τον κολοσσό Maersk, το στοίχημα θα κριθεί στην επάρκεια ψυκτικών χώρων.

Έρευνες δείχνουν ότι το μερίδιο των ηλεκτρονικών πωλήσεων στα νωπά τρόφιμα αναμένεται να εκτιναχθεί από το 13% το 2021, στο 21,5% το 2025. Επιπλέον, όλο και περισσότερα εμπορεύματα απαιτούν λύσεις αποθήκευσης με ελεγχόμενη θερμοκρασία- με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα των φαρμακευτικών προϊόντων- και κάπως έτσι γίνεται πρόδηλη η έκρηξη ζήτησης για ψυκτικούς, αποθηκευτικούς χώρους. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στις ΗΠΑ αναπτύχθηκαν στο 2ο τρίμηνο της φετινής χρονιάς περίπου 3,3 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων, κάτι που ισοδυναμεί με αύξηση 1.000% μέσα σε τρία χρόνια!!!

Τι γίνεται στην Ελλάδα; Σχετική μελέτη του Geoaxis, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αποδεικνύεται... προφητική. Ξεκινώντας με τη διαπίστωση ότι καταγράφηκε εξαιρετικά αισιόδοξη πορεία και το 2021 στα Logistics, τόσο σε επίπεδο ζήτησης όσο και σε επίπεδο αξιών, η μελέτη τονίζει: “Η εποχή του e-commerce μόλις ξεκινά επιφέροντας σεισμικές αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις μετακινήσεις και την καταναλωτική εμπειρία. Η πρόβλεψή μας για τους επόμενους 12 μήνες είναι συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης, αύξηση ενοικίων, μείωση κενότητας και περαιτέρω συμπίεση των αποδόσεων. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές που ανοίγονται για τον κλάδο είναι μοναδικές εάν καταφέρει η Ελλάδα να αναδειχθεί συγκοινωνιακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείο σύνδεσης μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας”.

Η Ελλάδα απολαμβάνει βασικά πλεονεκτήματα που δύναται να την καταστήσουν σημαντικό κόμβο στις μεταφορές και παγκόσμιο διαμετακομιστικό κέντρο. Είναι χωροθετημένη σε μια εξαιρετικά γεωστρατηγική θέση στο όριο τριών ηπείρων, απολαμβάνει 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή στη Μεσόγειο, ενώ συμπεριλαμβάνεται στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο.

Ο κλάδος των Logistics και η συνολική διαμετακομιστική βιομηχανία έχει τεράστια περιθώρια εξέλιξης και ανάπτυξης στη χώρα μας. Ο κλάδος σύμφωνα με έρευνα της Deloitte (2020) συμβάλει κατά 10,8% στο ΑΕΠ κάθε χρόνο, ποσοστό κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρχεται στο 13,0%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (Δείκτης Απόδοσης Logistics) όπως δημοσιεύθηκαν σε σχετική μελέτη της Ernst & Young (EY) τον Αύγουστο 2020, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 42η θέση παγκοσμίως. Έχει βελτιώσει σημαντικά τις υποδομές (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος) και το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών logistics, ευρισκόμενη αρκετά πιο πάνω από ανταγωνίστριες χώρες στα Βαλκάνια (Σκόπια (81η), Ρουμανία (48η), Βουλγαρία (52η) και Τουρκία (47η), με συνέπεια να έχει βελτιώσει και την κατάταξη της σε σχέση με το 2012 κατά 27 θέσεις.

Σήμερα, κάθε νέος χώρος logistics επιφανείας πάνω από 15.000 τ.μ. μπορεί να μισθωθεί άμεσα καθώς υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση και ανύπαρκτη προσφορά. Η ανισορροπία της αγοράς οδηγεί σε αυξήσεις στις αξίες και μείωση των συντελεστών απόδοσης, μεταξύ 7,0 - 7,5 % για καλά ποιοτικά ακίνητα, ανάλογα την θέση και τα χαρακτηριστικά κατασκευής. Η αγορά στην Ελλάδα, αν και πάρα πολύ μικρή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, θα ακολουθήσει την ίδια θετική πορεία. Η ζήτηση θα δυναμώσει και άλλο, ενώ προβλέπουμε σημαντική αιχμή για τους χώρους ψυχρής αποθήκευσης τα επόμενα χρόνια. Ο κλάδος στο σύνολό του έχει να αντιμετωπίσει 5 κορυφαίες προκλήσεις οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω:

  1. Η διαθέσιμη γη για νέες αναπτύξεις θα είναι όλο και πιο δύσκολη (άρα και πιο ακριβή) στην εύρεσή της.  
  2. Οι πολεοδομικοί περιορισμοί θα ενταθούν.  
  3. Το κόστος κατασκευής θα είναι δύσκολο να προβλεφθεί καθώς υλικά και πληθωρισμός θα είναι παράγοντες αβεβαιότητας.  
  4. Το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό θα είναι δύσκολο να βρεθεί και να διατηρηθεί, ιδιαίτερα σε εκτός αστικών κέντρων περιοχές. Η επιλογή της θέσης θα είναι στο μέλλον άμεσα εξαρτώμενη από την τοποθεσία προέλευσης του εργατικού δυναμικού. 
  5. Η ανάπτυξη με όρους ESG θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο διακίνησης των προϊόντων με προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενώ η υιοθέτηση της πράσινης ανανεώσιμης ενέργειας θα ενταθεί στην προσπάθεια μείωσης του ενεργειακού κόστους.
ΣΧΕΤΙΚΑ