Η τελική Απόφαση για τις φορολογικές δηλώσεις

EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή φαίνεται ότι θα σπεύσουν- αν σπεύσουν- οι περίπου 500.000 υπόχρεοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα τη φορολογική τους δήλωση. Σε 12 ημέρες εκπνέει η προθεσμία και παρά τα σχετικά αιτήματα, στο υπουργείο Οικονομικών ούτε καν συζητάνε για νέα παράταση, έστω με την υποχρέωση των φορολογούμενων να πληρώσουν μαζεμένες τις δόσεις που εκκρεμούν από τον Ιούλιο.

Η στατιστική αποτύπωση των έως τώρα φορολογικών δηλώσεων δείχνει ότι περίπου το 35% αυτών είναι χρεωστικές κι αν λάβει κανείς υπόψιν ότι ο συνολικός φόρος αγγίζει τα 2,6 δισ ευρώ, στον καθένα από αυτούς αναλογεί κατά μέσο όρο φόρος 1.251 ευρώ. Με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται το πώς μπορούν να έχουν έκπτωση 3% όχι μόνο οι εν λόγω φορολογούμενοι, αλλά και όσοι υποβάλουν τη δήλωση τους στο... παρά 1’.

Σύμφωνα με την Απόφαση, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου και η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις αυτές πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι 2 πρώτες δόσεις θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την 31 Αυγούστου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος που οφείλεται, καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η Αυγούστου, παρέχεται έκπτωση 3%. Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση μέχρι την 30ή Αυγούστου είτε στη ΔΟΥ (χειρόγραφα) είτε με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και ο φορολογούμενος κληθεί για έλεγχο δικαιολογητικών στην εφορία, εάν η δήλωση εκκαθαριστεί μετά την 31η Αυγούστου, ο φόρος μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αν ο φόρος και στην περίπτωση αυτή εξοφληθεί εφάπαξ εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, παρέχεται η έκπτωση 3% .

Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 5 επόμενων μηνών.

Σύμφωνα με την Απόφαση, όλες οι παραπάνω προθεσμίες δεν αφορούν φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο αφορά στα κίνητρα μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα από συνταξιούχους. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου κάθε χρόνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ