Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση υλοποιεί τη μεταρρυθμιστική της ατζέντας προς όφελος της κοινωνίας

NEWSROOM
Ο Χρήστος Σταϊκούρας
Ο Χρήστος Σταϊκούρας/ Φωτογραφία Eurokinissi

«Η κυβέρνηση με αδιάλειπτη ένταση προχωρά την υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας», είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας που νωρίτερα σήμερα, παρουσίασε στα μέλη της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, τις βασικές παρεμβάσεις που προωθούνται με το πολυνομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου

Σε σχέση με τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το υπουργείο, με τις εν λόγω διατάξεις:

 • Ρυθμίζει, με πληρότητα, θέματα εποπτείας και ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, ενισχύοντας τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.
 • Επαναπροσδιορίζει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.
 • Θεσπίζει, για πρώτη φορά, διατάξεις για την πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας των Ανωνύμων Εταιρειών.
 • Καινοτομεί με τη θέσπιση δήλωσης αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων των Ανωνύμων Εταιρειών.
 • Ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο, με προβλέψεις για τις εταιρείες οι οποίες ανήκουν στην ΕΕΣΥΠ και δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

«Με το νέο αυτό πλαίσιο, που είναι προσαρμοσμένο στα σύγχρονα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, προωθείται η αποτελεσματική κατανομή των κρατικών πόρων και η διαφανής και αποδοτική λειτουργία και διαχείριση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Αναφερόμενος στην ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι με την ανεξάρτητη αρχή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης, μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και μεταξύ πιστωτών, ως προς την πιστοληπτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

«Η ασύμμετρη πληροφόρηση οδηγεί σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, όπως είναι, ενδεικτικά, ότι οι πιστωτές τείνουν να μην εγκρίνουν τις αιτήσεις δανειοδότησης οφειλετών που διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα - ελλείψει στοιχείων για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο - ή ότι οι οφειλέτες δανείζονται περισσότερα χρήματα από όσα είναι σε θέση να εξοφλήσουν, οπότε δημιουργούνται νέα «κόκκινα» δάνεια», είπε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι βασικό έργο της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει - δωρεάν από την Αρχή - την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης. Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και των πιστοληπτικών βαθμολογήσεων θα είναι απόρρητη, θα διεξάγεται μόνο από την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ενώ η πρόσβαση άλλων φορέων στα δεδομένα του Συστήματος θα απαγορεύεται. Η Αρχή θα απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, καθώς και διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ενώ δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες Διοικητικές Αρχές.

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

Αναφερόμενος στη δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, το οποίο θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι θα γίνεται καταγραφή - σε αναλυτική βάση - του ιστορικού πληρωμών, των ειδών των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλης πληροφορίας που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. «Αποτελεί βέλτιστη διεθνή πρακτική, η οποία έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι, ενδεικτικά, η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο», είπε και επέμεινε ότι με την επίλυση του ζητήματος της ασυμμετρίας πληροφόρησης επιτυγχάνεται δανειοδότηση ιδιωτών και επιχειρήσεων με ευνοϊκότερους όρους, επιταχύνεται η υλοποίηση των επενδυτικών έργων και δημιουργούνται - εν γένει - συνθήκες ασφάλειας και διαφάνειας στην αγορά. «Το προωθούμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επίσης προστατευτικό των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, καθώς περιορίζεται η πιθανότητα δημιουργίας νέων «κόκκινων» δανείων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα», συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός

Για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ύψους 2,9 δισ. ευρώ, που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο, ο υπουργός Οικονομικών εξήγησε ότι αυξάνονται:

 • Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού κατά 2,5 δισ. ευρώ.
 • Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά 200 εκατ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και κατά 200 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος.

«Η μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και του «ταμείου» αυτής, καθιστά εφικτή την κατάρτιση και υλοποίηση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση των μέτρων τα οποία έχουν ήδη ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν άμεσα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού», είπε ο υπουργός Οικονομικών και εξήγησε ότι «ένα πολύ μεγάλο ποσό, περίπου 1,7 δισ. ευρώ θα πάει για ηλεκτρικό ρεύμα για το 2022. Από τα υπόλοιπα ποσά, 500 εκατ. ευρώ είναι περίπου το επίδομα Δεκεμβρίου για ευάλωτους συμπολίτες μας, 300 εκατ. ευρώ το επίδομα θέρμανσης, 140 εκατ. ευρώ η αύξηση των δικαιούχων του «Εξοικονομώ», 149 εκατ. ευρώ η στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ υπάρχουν και τα υπόλοιπα κονδύλια, που αφορούν στις υπόλοιπες δράσεις».

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι επίσης με το νομοσχέδιο προβλέπεται:

 • αποζημίωση, με επιπλέον ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ, των πρώην ασφαλισμένων της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. «Με τη δεύτερη αυτή προκαταβολή γίνεται προσπάθεια να μετριαστεί το κόστος που έχουν υποστεί οι πρώην ασφαλισμένοι της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ»», είπε ο κ. Σταϊκούρας.
 • για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος της χώρας, τροποποιείται η χρήση γης συγκεκριμένων τμημάτων ακινήτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, παραχωρούνται, άνευ ανταλλάγματος, στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, τμήματα δημόσιου ακινήτου για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου στον Βόλο.
 • στηρίζεται ο πρωτογενής τομέα της χώρας, με την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης αγροτών, φυσικών και νομικών προσώπων στην επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημίες από θεομηνίες. Διευκολύνονται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις με την επιτάχυνση της προκαταβολής της επιχορήγησης για ζημίες από θεομηνίες σε φυτικά μέσα παραγωγής, και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο κρατικής αρωγής, προβλέποντας - ρητώς - ότι οι δικαιούχοι επιχορήγησης σε φυτικά μέσα παραγωγής είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κατέχονται τόσο από φυσικά πρόσωπα, κατ' επάγγελμα αγρότες, όσο και από νομικά πρόσωπα.
 • ενισχύεται ο δήμος Ελευσίνας, ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, για το 2023, με την άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση στον Δήμο της χρήσης δύο δημοσίων κτιρίων. «Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα, στη συγκεκριμένη περιοχή, να πραγματοποιήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη δράση του υπουργείου Οικονομικών έχει έμμεσα οφέλη για την εθνική οικονομία, όπως την ενίσχυση του τουρισμού της περιοχής και την απόκτηση διεθνούς προβολής ελληνικής πόλης, μαζί με την τόνωση της ευρωπαϊκής ταυτότητάς της», είπε ο κ. Σταϊκούρας.
 • Στηρίζονται οι ακριτικές περιοχές των νήσων Αγαθονησίου, Αρκιών, Μαράθου, Μεγίστης, Ψερίμου και Σαρίας, καθώς επιλύονται - με οριστικό τρόπο - ιδιοκτησιακά ζητήματα ακινήτων κατοίκων των ακριτικών αυτών περιοχών. «Η ενέργεια αυτή του υπουργείου Οικονομικών αποδεικνύει έμπρακτα τη μέριμνα της Κυβέρνησης για τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας», είπε ο κ. Σταϊκούρας.
 • Για την υλοποίηση του κυβερνητικού πάρκου στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ του δήμου Δάφνης - Υμηττού, με χώρους διοίκησης και ελεύθερους χώρους πρασίνου, ορίζεται το υπουργείο Οικονομικών αναθέτουσα αρχή για το έργο, με αρμόδια οργανική μονάδα του τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Υπηρεσιών, με την απαραίτητη συνεπικούρηση της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών. «Το έργο της υλοποίησης του κυβερνητικού πάρκου είναι εμβληματικό για την οικονομία της χώρας και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή της. Θα απελευθερωθούν πάνω από 100 κτίρια, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονη αναβάθμιση των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών», εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών.
 • Λαμβάνεται μέριμνα για την παραχώρηση κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας που εμπίπτουν εντός του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά στους όμορους δήμους, δηλαδή στους δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού - Αργυρούπολης. Η παραχώρηση των εδαφικών αυτών χώρων στους εν λόγω δήμους γίνεται για την αξιοποίησή τους με κοινωφελείς δραστηριότητες, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
 • Εισάγονται διατάξεις για τη διευκόλυνση της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως χρηματοδοτικού πυλώνα της χώρας, με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη έργων σε τομείς, όπως είναι η ενέργεια και οι υποδομές, με τελικό αποδέκτη του σχετικού οφέλους, την εθνική οικονομία.

«Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά ταραχώδη περίοδο, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αντοχές και προβάλλει αντιστάσεις, αναπτύσσοντας, παράλληλα, μια ισχυρή δυναμική. Στέκεται όρθια, πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, ότι λειτουργεί υπεύθυνα, μεθοδικά και δυναμικά.

«Αποδεικνύει ότι μπορεί να συνεχίζει να στηρίζει, γενναία και αποτελεσματικά, τους πολίτες απέναντι στο μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας - πανευρωπαϊκά - των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Αποδεικνύει ότι μπορεί να συνεχίζει να υλοποιεί αναπτυξιακές πολιτικές, που αυξάνουν τον πλούτο της χώρας, δημιουργώντας ευκαιρίες και δουλειές για όλους. Αποδεικνύει ότι μπορεί να συνεχίζει να ασκεί κοινωνική πολιτική, με πρόνοια για τους πιο αδύναμους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή», είπε ο υπουργός Οικονομικών σημειώνοντας πως όλα αυτά γίνονται διότι «η οικονομική πολιτική της κυβέρνηση εκπέμπει συνέπεια, έχει συνέχεια και αποπνέει σταθερότητα. Εκπέμπει ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και προοπτική».

ΣΧΕΤΙΚΑ