Ώρα για «καμπάνες» για τις επιχειρήσεις που δεν στέλνουν αποδείξεις στο Taxis

Επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας/ Φωτογραφία Δήμος Αθηναίων

«Αν δεν δοθεί παράταση, θα κλάψουνε μανούλες», έλεγε χαρακτηριστικά λογιστής, σχολιάζοντας τα ηλεκτρονικά ραβασάκια της ΑΑΔΕ σε όσους έχουν «ξεχάσει» να διαβιβάσουν στο πληροφοριακό σύστημα esend, τις αποδείξεις λιανικής.

Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν αγνοήσει ως τώρα την υποχρέωση αλλά και τις κυρώσεις, που απορρέουν από τον 4972/2022. Υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 170 χιλιάδες οι επιχειρήσεις με δηλωμένη ταμειακή, που είτε δεν έχουν στείλει ποτέ απόδειξη είτε άρχισαν και κάπου στη διαδρομή το «λησμόνησαν».

Το ραβασάκι

«Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης.

Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας».

Για όποιον αγνοήσει και αυτό το ομολογουμένως ευγενέστατο ειδοποιητήριο, οι «καμπάνες» θα ηχήσουν εκκωφαντικά:

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.: 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και όχι μικρότερο από 250 ευρώ, εάν πρόκειται για επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και τουλάχιστον 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία

Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α: 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για απλογραφικό σύστημα και 1.000 ευρώ για διπλογραφικό.

Δεν είναι, όμως, τα πρόστιμα. Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται:

άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση πλέον των δέκα παραστατικών λιανικών συναλλαγών, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν διαβιβάστηκαν τα παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρώ

αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών παραστατικών λιανικής πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών

αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης, διαπιστώνεται η μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ