Στα... μαλακά αλλά υπό προϋποθέσεις τα λάθη στις Επιστρεπτέες 

Φωτογραφία: Eurokinissi

Συγχωροχάρτι στις οριακές αποκλίσεις των όρων απασχόλησης- Χωρίς δόσεις η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Μια μικρή χαραμάδα ελαστικότερης αντιμετώπισης μάλλον οριακών αποκλίσεων από τους κανόνες της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανοίγει η σχετική Υπουργική Απόφαση, χωρίς όμως να ακουμπάει τα πιο δύσκολα θέματα που έθεσαν λογιστές και κλαδικοί φορείς, όπως για παράδειγμα οι μετασχηματισμοί επιχειρήσεων.

Η αλήθεια είναι ότι από τις περίπου 20.000 επιχειρήσεις που πήραν το... ραβασάκι της ΑΑΔΕ για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών της Επιστρεπτέας, για τις περισσότερες “χτύπησε” το σύστημα λόγω αποκλίσεων στον αριθμό των απασχολούμενων πριν και μετά τις επιχορηγήσεις.

Πώς λύθηκε το πρόβλημα για τις περιπτώσεις οριακών διαφορών; “Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020 θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020 θεωρείται ότι τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.» είναι η οδηγία για την 1η Επιστρεπτέα και τα αντίστοιχα ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους γύρους.

Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων διενεργείται εκ νέου υπολογισμός. Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται και μια μικρή παράταση της προθεσμίας επιστροφής των αρχεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για όσους ακόμα και μετά την ευνοϊκή προσαρμογή των όρων διατήρησης των θέσεων εργασίας δεν περνούν τις «εξετάσεις» για άλλες παραβάσεις και θα πρέπει τελικά να επιστρέψουν τα κεφάλαια που έλαβαν.

Έτσι, για τα ποσά που βεβαιώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, η προθεσμία καταβολής παρατείνεται ως την 31η Ιανουαρίου 2023, με την επισήμανση ότι η καταβολή γίνεται εφάπαξ, δηλαδή χωρίς δόσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ