Γεωστρατηγικός ο ρόλος της τεχνολογίας

Φωτογραφία: Shutterstock

Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης για την ψηφιοποίηση όχι μόνο των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και των επιχειρήσεων, ανατρέποντας τα έως τώρα δεδομένα μέσα σε χρόνο ρεκόρ.

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΥ για τις εξελίξεις που θα “τρέξουν” μέσα στη χρονιά, σε περίοπτη θέση μεταξύ των 10 παγκόσμιων τάσεων φιγουράρει η τεχνολογία, με την επισήμανση ότι αναδεικνύεται σε κεντρικό πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ουσιαστικά αποκόψει τη Ρωσία από τις τεχνολογίες των αναπτυγμένων αγορών, ενώ μια σειρά από χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ιαπωνία, επιδιώκουν να περιορίσουν περαιτέρω την πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών.

Με αυτά τα δεδομένα δεν είναι τυχαίο ότι αν και με χαμηλότερη ένταση από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι δαπάνες για τεχνολογία θα είναι φέτος αυξημένες κατά 2,4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, με τον πήχη να τίθεται στα 4,5 δισ δολάρια. Σύμφωνα με την έκθεση της Gartner, που επεξεργάστηκε το sepe, οι τομείς λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής προβλέπεται να αυξηθούν κατά 9,3% και 5,5% το 2023, αντίστοιχα, έναντι του 2022, με τις σχετικές δαπάνες να προσεγγίζουν τα $860 δισ. και $1,3 τρισ. αντίστοιχα το τρέχον έτος!

Επιπλέον, τα ποσοστά των κενών θέσεων εργασίας αυξάνονται κάθε τρίμηνο, με τον υψηλό ανταγωνισμό για ταλέντα να αναγκάζει τους CIOs σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής. Ταυτόχρονα, καθώς οι δαπάνες λογισμικού συνεχίζουν να αυξάνονται, η αγορά υπηρεσιών πληροφορικής αυξάνεται, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να φέρουν εξωτερικό προσωπικό πληροφορικής για υλοποίηση και υποστήριξη. Για παράδειγμα, οι δαπάνες για παροχή συμβουλών αναμένεται να φτάσουν τα $264,9 δισ. το 2023, μια αύξηση 6,7% από το 2022.

Την ίδια ώρα, όμως, σύμφωνα με έρευνα της Adecco, προκύπτει ότι η έλλειψη ταλέντων και η ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων, είναι το σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο αλλά το πρόβλημα επιδεινώθηκε πολύ στα χρόνια της πανδημίας, καθώς πολλοί εργαζόμενοι αποφάσισαν να αλλάξουν κλάδο που δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας μεγάλες ανακατατάξεις στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Επίσης, παρατηρείται μια δυσκολία και στη διατήρηση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να περιορίσουν τη διαρροή ταλέντου με συνεχείς εκπαιδεύσεις που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των εργαζομένων (upskilling).

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ειδικά στη χώρα μας το ψηφιακό “κενό”, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι μεγαλύτερο και πρέπει να κλείσει γρήγορα. Σε αυτό το εγχείρημα έρχεται να συμβάλει η δέσμη δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 300 εκ ευρώ. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ειδικά όσον αφορά στην 1η Δράση, που στοχεύει κατά κύριο λόγο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται αφορούν σε:

i. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

ii. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.

iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000 έως και 30.000 ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ