Ρεκόρ πενταετίας στις φοροεισπράξεις του 2022

NEWSROOM
Χαρτονομίσματα του Ευρώ
Χαρτονομίσματα του Ευρώ/ Φωτογραφία shutterstock

Το 2022, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 55.251,21 εκ. όντας αυξημένα κατά 14,79% σε σχέση με το 2021, ενώ το ποσοστό επίτευξης του ετήσιου στόχου διαμορφώθηκε σε 109,53%. Αυτή είναι η γενική εικόνα που δίνει η ΑΑΔΕ για τον απολογισμό της περασμένης χρονιάς και το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι πρόκειται για εισπράξεις- ρεκόρ σε βάθος πενταετίας.

Οι έξι από τις επτά κύριες κατηγορίες φόρου, παρουσιάζουν θετική μεταβολή το 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική αύξηση κατά 7.119,02 εκ. Ευρώ αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών και το φόρο εισοδήματος. Πώς εξηγεί η ΑΑΔΕ αυτήν την υπεραπόδοση;

Η αύξηση των εσόδων που παρατηρείται στους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, που αποτελούν την κατηγορία φόρων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή (57%) στα συνολικά έσοδα από φόρους το 2022, σχετίζεται κατ’ αρχάς με το αυξημένο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας που, μεταξύ άλλων παραγόντων, επέφερε η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων της υγειονομικής κρίσης, σε σχέση με το 2021. Σύμφωνα με τα σχετικά δελτία τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών και στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2022 για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, σημείωσε αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 38,4% το Α΄ τρίμηνο, κατά 39,3% το Β΄ τρίμηνο και κατά 42,8% το Γ΄ τρίμηνο, σε σχέση με τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους του 2021.

Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, στα έσοδα της εν λόγω κατηγορίας επιδρούν και τα πληθωριστικά φαινόμενα που καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία εδράζονται, μεταξύ άλλων, στην ενεργειακή κρίση, στις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις ελλείψεις πρώτων υλών. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι αυξήσεις των τιμών επιδρούν στα στοιχεία που διαμορφώνουν το μέγεθος της τελικής βεβαίωσης ΦΠΑ στην οικονομία και στο ύψος των φορολογικών εσόδων αυτής της κατηγορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα αναλυτικά στοιχεία για το φόρο εισοδήματος. Κατ' αρχάς, η ανοδική πορεία οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος πληρωτέο από εταιρείες (+1.255,35 εκ. ευρώ) και δευτερευόντως από τον φόρο εισοδήματος πληρωτέο από Φυσικά Πρόσωπα (+887,7 εκ. €).

Η υπεραπόδοση των φόρων εισοδήματος κατά 15,84% έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς αποτελούνται α) από φόρους που αντανακλούν το τρέχον επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης στην οικονομία (π.χ. παρακρατούμενοι φόροι στο εισόδημα από μισθωτή εργασία) και β) από φόρους που επιβάλλονται στη φορολογική βάση (εισόδημα ΦΠ και ΝΠ), η οποία δημιουργήθηκε το προηγούμενο φορολογικό έτος, και βεβαιώνονται με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων τρέχοντος έτους.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται α) η πτώση του ποσοστού ανεργίας το 2022 σε σχέση με το 2021, γεγονός που ενίσχυσε το εισόδημα από μισθωτή εργασία και, συνεπώς, άσκησε θετική επίδραση στα φορολογικά έσοδα από παρακρατούμενους φόρους στους μισθούς και β) η υψηλή επίδοση των φόρων που επιβάλλονται στο εισόδημα των ΝΠ χάρη στην σημαντική ανάκαμψη της φορολογικής βάσης που χτίστηκε κατά το προηγούμενο έτος 2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ