Η ΑΑΔΕ στήνει ηλεκτρονικό δόκανο με βαριά πρόστιμα

Πόσες φορές σας έχει τύχει να φύγετε από κατάστημα κρατώντας το χαρτάκι του POS αλλά όχι την απόδειξη της ταμειακής; Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΑΑΔΕ από στοχευμένους και δειγματοληπτικούς ελέγχους δεν είναι ενθαρρυντικά και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο σχεδιασμός περιλαμβάνει “χτυπήματα” σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών μηχανών- POS- TAXIS και η δεύτερη φάση, που μπορεί να “τρέχει” παράλληλα, προβλέπει POS παντού, με εξαιρέσεις μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού.

Ως προς την υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών- POS, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει τις “καμπάνες” για τους παραβάτες και το μόνο που απομένει είναι οι αναγκαίες υπουργικές Αποφάσεις για να στηθεί το δόκανο.

Το πρώτο βήμα έγινε τον περασμένο Ιούλιο, όταν με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής. Με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο ορίζεται ότι τα τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS )» διασυνδέονται υποχρεωτικά και παρέχουν στην ΑΑΔΕ τις καθοριζόμενες πληροφορίες συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσής τους με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Ποιες είναι οι “καμπάνες” για τους παραβάτες; Πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ανά φορολογικό έτος. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα καθοριστούν τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους των προστίμων, όπως ενδεικτικά το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, απλογραφικό ή διπλογραφικό, τα ακαθάριστα έσοδα της νομικής οντότητας και η υποτροπή.

Άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο ενισχύει την πεποίθηση ότι υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ θέλουν να απαλείψουν το... χαρτί από τις φορολογικές διαδικασίες, έτσι ώστε να κλείσουν οι “τρύπες” της φοροδιαφυγής αλλά και να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Προβλέπεται, λοιπόν, η ψηφιακή έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία για τη ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα παραστατικών για τη διακίνηση αγαθών και η διαβίβαση αυτών στην Α.Α.Δ.Ε. Επιδιώκεται, έτσι, η διευκόλυνση αφενός των επιχειρήσεων για την τεκμηρίωση και παρακολούθηση των συναλλαγών τους και αφετέρου της Φορολογικής Διοίκησης κατά τη διενέργεια των σχετικών επαληθεύσεων στο πλαίσιο των διενεργούμενων από αυτή ελέγχων.

Φυσικά προβλέπεται και το αναγκαίο... καρότο γι’ αυτήν τη μεταβατική περίοδο. Επεκτείνονται, λοιπόν, και για το φορολογικό έτος 2023 τα κίνητρα που παρέχονται με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου οι οντότητες να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Ειδικότερα, για το έτος 2023, επιμηκύνεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξοικείωση των οντοτήτων με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και προσδιορίζεται ως καταληκτικός χρόνος υπαγωγής για το έτος αυτό, η 30η Ιουνίου 2023.

Ποια είναι τα παρεχόμενα κίνητρα; Κατ’ αρχάς, ο χρόνος παραγραφής περιορίζεται στην τριετία. Από εκεί και πέρα, η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων εκπίπτει προσαυξημένη κατά 100%.

ΣΧΕΤΙΚΑ