Εκτιμήσεις για ανάπτυξη πάνω από 3% φέτος!!!

Φωτογραφία: SOOC

Ούτε οι πιο αισιόδοξοι τεχνοκράτες του υπουργείου Οικονομικών δεν θα τολμούσαν να αποτυπώσουν στο χαρτί- έστω αν το “βλέπουν” στους πρόδρομους δείκτες- αυτό που “μέτρησε” η επιστημονική ομάδα του ΙΝΣΕΤΕ.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, το ΙΝΣΕΤΕ εκτιμά ότι το 2023 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,1% σε σταθερές τιμές, καθώς και ότι διαγράφεται προοπτική για Πρωτογενές Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 2% του ΑΕΠ! Σημειωτέον ότι επισήμως το υπουργείο Οικονομικών έχει αναθεωρήσει την εκτίμηση του για τη φετινή ανάπτυξη στο 2,3% από 1,8%, ενώ ανεπισήμως η πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% έχει αναθεωρηθεί προς το 1%. Συμπέρασμα; Ο επιστημονικός φορέας του Τουρισμού “δίνει” προοπτικές στην ελληνική οικονομία, που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Από πού προκύπτουν οι προβλέψεις του ΙΝΣΕΤΕ για τους ρυθμούς ανάπτυξης;

Α) Από τα σημαντικά αποτελέσματα χαμηλής βάσης (base effects) του ΑΕΠ το 2022, λόγω της εκτίμησης για ελάχιστη αύξησή του την περίοδο 2022/2013, κατά μόλις 9,2%, παρά την αύξηση των εισαγωγών κατά 68,91%

Β) Από την προοπτική για σημαντική αύξηση των επενδύσεων, με την εντατικοποίηση της υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το RRF και το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και των επενδυτικών προγραμμάτων που συνδέονται με τις ιδιωτικοποιήσεις, τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την αγορά ακινήτων

Γ) Από την προοπτική για συνέχιση της σταθερής ανοδικής πορείας των εξαγωγών

Ειδικά όσον αφορά στις επενδύσεις, η αύξηση τους εκτιμάται από το ΙΝΣΕΤΕ στο 12,9% (2022: +11.67%, 2021: +20%) και αυτό προκύπτει από εκτιμήσεις για:

  •  εντατικοποίηση της υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το RRF και το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και εκείνων που συνδέονται με τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και με νέα αύξηση των επενδύσεων της Γενικής Κυβέρνησης  
  • μεγάλη αύξηση και των επιχειρηματικών επενδύσεων μετά και τη σημαντική εισροή Ξένων Άμεσων επενδύσεων 
  •  συνέχιση της δυναμικής αυξητικής πορείας των επενδύσεων σε κατοικίες κατά 15% το 2023, μετά τη μεγάλη αύξησή τους κατά 36,1% το 2022 (4ο 3μηνο 2022: 121%). Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες ανήλθαν μόλις στα € 3,19 δισ. το 2022, έναντι € 10,8 δισ. το 2010 και € 24,9 δισ. που ήταν το 2007. 

Πέρα από την εκτίμηση του ΙΝΣΕΤΕ για πρωτογενές πλεόνασμα 2% φέτος- λόγω αύξησης των εσόδων κατά 5,7% και σχεδόν μηδενικής αύξησης των δαπανών- αίσθηση προκαλεί η προβολή του Ινστιτούτου για τα επόμενα χρόνια.

Η εκτίμηση του ΙΝΣΕΤΕ για αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 5,4% το 2024 (πραγματικό ΑΕΠ: 3,2%, αποπληθωριστής ΑΕΠ: 2,2%) και οι δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας για το έτος αυτό, σηματοδοτούν την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 2,6%, ενώ στην περίοδο 2025-2030 οι δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας σηματοδοτούν αφενός την εφικτότητα, αφετέρου την αναγκαιότητα της επίτευξης πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο, με το ονομαστικό ΑΕΠ να αυξάνεται μεσοσταθμικά κατά 3,7% (πραγματικό ΑΕΠ: 1,8%, αποπληθωριστής ΑΕΠ: 1,9%).

ΣΧΕΤΙΚΑ