Αυξήθηκαν οι δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης το 2022

NEWSROOM
Αυξήθηκαν οι δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης το 2022
Shutterstock

Αυξήθηκαν οι δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2022 που δημοσιεύει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως η αρμόδια εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Αναλυτικότερα, το 2022 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν 3.084,82 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 16,6% σε σχέση με το 2021. Έτσι, το ποσοστό δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 1,49% του ΑΕΠ από 1,46% το 2021. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τομέας των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης παρουσιάζοντας αύξηση 21,6% σε σχέση με το 2021. Ακολουθεί ο τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες αυξημένες κατά 13,9% σε σχέση με το 2021. Στον κρατικό τομέα, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης σημείωσαν αύξηση κατά 9,7% σε σχέση με το 2021. Τέλος, στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων το 2022 οι συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ήταν αυξημένες κατά 13,4% σε σχέση με το 2021.

Όσον αφορά στην απασχόληση, ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν θέσεις πλήρους απασχόλησης, αυξήθηκε κατά 9,9% για το συνολικό προσωπικό σε έρευνα και ανάπτυξη και κατά 10,2% για τους ερευνητές σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το συνολικό προσωπικό το 2022 ανέρχεται σε 67.813 θέσεις πλήρους απασχόλησης και οι ερευνητές σε 49.960 θέσεις. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τομέα των επιχειρήσεων. Στον τομέα αυτό η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 13η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ