Οι ρυθμίσεις του φορολογικού ν/σ για τα Airbnb - Aναλυτικά παραδείγματα για τους ιδιοκτήτες

Νέες ρυθμίσεις εισάγονται στην φορολόγηση ξενοδοχείων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης με το φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε την Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι αλλαγές προσβλέπουν στη διασφάλιση του ισότιμου ανταγωνισμού στην τουριστική αγορά, στη διασταύρωση των εισοδημάτων και στην ενίσχυση του κλάδου της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι:

  • Φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε ΦΠΑ.
  • Αυξάνονται τα πρόστιμα για μη εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ).
  • Ορίζεται ως βραχυχρόνια η μίσθωση ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα ή όχι, για χρονική διάρκεια μικρότερη των εξήντα ημερών κάθε φορά και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
  • Επεκτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5 % επί των εσόδων.
  • Καταργείται ο φόρος διαμονής και θεσπίζεται το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επαύλεις, βραχυχρόνιες μισθώσεις και τουριστικές επαύλεις. Το τέλος κλιμακώνεται κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο από 1,5 έως 10 ευρώ την ημέρα και από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο από 0,5 έως 4 ευρώ την ημέρα.

Ειδικότερα, σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του το τέλος ανθεκτικότητας ανέρχεται στα 0,50 ευρώ για την περίοδο Νοέμβριος-Φεβρουάριος και 1,50 ευρώ για την περίοδο Μάρτιο- Οκτώβριο. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τεσσάρων (4) ευρώ για τους μήνες Νοέμβριο-Φεβρουάριο και 10 ευρώ για την περίοδο Μάρτιος-Οκτώβριος.

  • Ένας ιδιοκτήτης 3 ακινήτων που εμπίπτει στη νέα ρύθμιση και νοικιάζει τα διαμερίσματά του και τις 365 ημέρες του έτους με ένα μέσο ποσό 60 ευρώ, δηλαδή αποκομίζει ετησίως κέρδη 65.700 ευρώ (60*365=21.900 για το κάθε ακίνητο, χ3) θα κληθεί να πληρώσει: Με το τέλος παρεπιδημούντων στο 0,5% το κόστος θα ανέλθει ετησίως στα 65.700*0,5/100=328,50 ευρώ. Με τα ίδια δεδομένα, για τον πράσινο φόρο θα πληρώσει για την περίοδο Μάρτιος-Οκτώβριος: 245 ημέρες *1,5 ευρώ=367,50 ευρώ και για την περίοδο Νοέμβριος-Φεβρουάριος: 120 ημέρες*0,5 ευρώ=60 ευρώ. Θα πληρώσει λοιπόν 427,50 ευρώ για το ένα ακίνητο και συνολικά και για τα 3 ακίνητα θα καταβάλλει 427,50 ευρώ*3=1282,50 ευρώ.
  • Ενας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν θα πληρώσει τέλος παρεπιδημούντων αλλά μόνο το ποσό του κλιματικού φόρου. Οπότε αν ενοικιάζει το διαμέρισμα καθημερινά, θα κληθεί να πληρώσει για την περίοδο Μάρτιος-Οκτώβριος: 245 ημέρες*1,5 ευρώ=367,50 ευρώ και για την περίοδο Νοέμβριος-Φεβρουάριος: 120 ημέρες*0,5 ευρώ=60 ευρώ. Συνολικά λοιπόν θα κληθεί να πληρώσει 367,50+60=427,50 ευρώ.
ΣΧΕΤΙΚΑ