Ολοκληρώθηκε το έργο της ψηφιοποίησης των ελέγχων της Πολιτείας σε όλα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά και λεωφορεία

NEWSROOM
Μποτιλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: SOOC

Το υπουργείο Μεταφορών πριν λίγες ημέρες διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ) και πλέον σε αυτό πρέπει να εγγράφονται όλα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά και λεωφορεία. Με τον τρόπο αυτόν ολοκληρώνεται το έργο της ψηφιοποίησης των ελέγχων της Πολιτείας σε όλους τους τύπους των οχημάτων που εισάγονται μεταχειρισμένα στη χώρα μας. Μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες καταγράφονται και ελέγχονται με βάση τα αρχεία των εργοστασίων, πολύ σημαντικά στοιχεία των οχημάτων που εισάγονται ως μεταχειρισμένα, πχ οι προδιαγραφές ρύπων, οι τυχόν εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας κλπ.

Εκτός της ψηφιοποίησης των ελέγχων για το πόσο ρυπαίνουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά και λεωφορεία, επίσης τίθεται ψηφιακά η ασφαλιστική δικλείδα, αυτά να διαθέτουν ΚΤΕΟ από τη χώρα προέλευσης σε ισχύ, κατά την είσοδο τους στη χώρα μας, όπως ο νόμος ορίζει. Η Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), διαθέτει τον παλαιότερο στόλο φορτηγών‐λεωφορείων στην ΕΕ. «Με αυτό τον τρόπο σημειώνει μια πολύ σημαντική πρόοδο έναντι των αθρόων εισαγωγών οχημάτων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους ή και ακόμα χειρότερα, αδυνατούν να «περάσουν» ΚΤΕΟ στις χώρες προέλευσης. Το διευρυμένο ΜΕΜΟ θα προστατεύσει επίσης τους επαγγελματίες εισαγωγείς μεταχειρισμένων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μιας μειονότητας που εισάγει υπέργηρα, ανέλεγκτα οχήματα, που οι άλλες χώρες ξεφορτώνονται», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ