Φωτιά και λάβρα τα νέα πρόστιμα της ΑΑΔΕ 

Φωτογραφία: Aris Oikonomou / SOOC

Μόλις πριν από 48 ώρες οι ελεγκτικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας καταγγελία από το appodixi, εντόπισαν υποκατάστημα μεγάλης αλυσίδας super market, που είχε «ξεχάσει» να διαβιβάσει χιλιάδες αποδείξεις στο Taxis. Επί της ουσίας, οι μισές ταμειακές του καταστήματος δεν είχαν διασυνδεθεί με την ΑΑΔΕ.

Το πρόστιμο -μόνο για τη μη διαβίβαση- είναι 63.500 ευρώ, αλλά η επιχείρηση θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη, καθώς αν είχε ψηφιστεί το φορολογικό νομοσχέδιο, το πρόστιμο για την ίδια παράβαση θα έφτανε στις 91.250 ευρώ.

Αποδεικνύοντας ότι δεν είναι λόγια του αέρα η πρόθεση δημιουργίας μιας ηλεκτρονικής «ομπρέλας» πάνω από την αγορά, όπου οι φορολογικές υποχρεώσεις και διαδικασίες θα περάσουν εξ ολοκλήρου σε ψηφιακό περιβάλλον, το ΥΠΕΘΟ σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ πέρασαν ειδική διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο, με βαρύτατα πρόστιμα για τους «ξεχασιάρηδες».

Ενδεικτικό των προθέσεων και διαθέσεων είναι ότι ενώ στην επίμαχη διάταξη στο στάδιο της διαβούλευσης υπήρχε «κόφτης» 100.000 ευρώ ανά έτος, στα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν για μη διαβίβαση παραστατικών, η τελική διάταξη δεν έχει το παραμικρό όριο.

Ειδικότερα, το νέο ποινολόγιο για τη μη διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ, προβλέπει τα εξής:

  • αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, πρόστιμο ίσο με το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € σε ημερήσια βάση 
  • αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόστιμο 250 € ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο 500 € ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 
  • αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το 5% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου 
  • αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, πρόστιμο 100 € για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 € σε ημερήσια βάση και τις 20.000 € ανά φορολογικό έτος  
  • αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, πρόστιμο 100 € για κάθε παράβαση μη διαβίβασης. 

Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου τότε τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται.

Και δεν είναι μόνο τα πρόστιμα. Οι παραβάτες θα κινδυνεύουν να δουν το όνομα τους στα... μανταλάκια, καθώς με Απόφαση του ΥΠΕΘΟ, θα οριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η ΑΑΔΕ θα μπορεί να δημοσιοποιεί τα στοιχεία όσων πιάνονται στα... πράσα για πάνω από μια φορά.

ΣΧΕΤΙΚΑ