Βιομηχανία: Μικρή βελτίωση προσδοκιών λόγω σημαντικής ενίσχυσης των προβλέψεων της παραγωγής

NEWSROOM
Βιομηχανία
Φωτογραφία Shutterstock

Η σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων παραγωγής βελτιώνει τις προσδοκίες για τη βιομηχανία.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε ήπια τον Ιανουάριο, στις 101,0 μονάδες, από 94,1 μονάδες τον Δεκέμβριο. Από τις μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε.

Αναλυτικά:

α) Το αρνητικό επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, διαμορφώθηκε στις -20 (από -15) μονάδες τον Ιανουάριο με το 30% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 10% να αναφέρει το αντίθετο.

β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε σημαντικά (+19 μονάδες από +2 μονάδες), με το 34% (από 25%) των επιχειρήσεων να προβλέπει αύξηση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και ένα 15% μείωσή της.

γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο αποκλιμακώνεται στις +6 μονάδες, με το 20% των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα.

δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν μικτές τάσεις: οι αρνητικές προβλέψεις για τις εξαγωγές τους προσεχείς μήνες στράφηκαν θετικές στις +10 (από -4) μονάδες, ενώ αντίθετα οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού ενισχύθηκαν ελαφρά (-31 από -29 μονάδες).

ε) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύθηκαν στους 5,5 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να εξασθενεί στο 72,9%, από 76,3% τον Οκτώβριο.

στ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση εξασθένισε και διαμορφώθηκε στις -4 από τις - 1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης να ενισχύεται στο 15% (από 11%), αλλά και ένα 19% (από 13%) να αναμένει μείωσή της.

ζ) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών υποχώρησε οριακά, με το 15% από 11% τον προηγούμενο μήνα, να αναμένει μείωσή τους.

η) Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το 37% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του είναι απρόσκοπτη, ενώ από τις υπόλοιπες, το 27% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης, το 13% την ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού και το 6% άλλους συγκυριακούς λόγους.

θ) Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων εξασθένισαν έναντι του προηγούμενου τριμήνου ως προς την αγορά της ΕΕ (-3 απο +1 μον. ο δείκτης), υποχώρησαν εντονότερα ως προς την εγχώρια αγορά (+6 μον. ο δείκτης από +11 μον.), ενώ ενισχύθηκαν ελαφρά ως προς τις λοιπές αγορές (+6 από +3 μον. το ισοζύγιο).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αβεβαιότητα για το οικονομικό περιβάλλον παραμένει, καθώς στην ερώτηση που αφορά στην ευκολία πρόβλεψης της μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησης, τον Ιανουάριο το 51% των επιχειρήσεων θεώρησαν ότι αυτή μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, έναντι 50% τον Δεκέμβριο.

Σε επίπεδο βασικών τομέων, ο δείκτης προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά ενισχύθηκε αισθητά στις 100,7 μονάδες (από 91,3 μον.). Σημειώθηκε έντονη βελτίωση στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες, ενώ αντίθετα οι ήπια αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες εντάθηκαν και τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν. Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά ο δείκτης βελτιώθηκε ήπια στις 124,2 μονάδες, από 118,3 τον προηγούμενο μήνα.

Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στις έντονα ανοδικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες με τα αποθέματα να κλιμακώνονται ήπια και τις παραγγελίες να διατηρούνται αμετάβλητες. Μικρή βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 94,4 (από 91,7) μονάδες, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να εντείνονται ελαφρά, την παραγωγή τους προσεχείς μήνες να διατηρείται ισοσκελισμένη και τα αποθέματα να αποκλιμακώνονται σημαντικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ