Λιανεμπόριο: Απαισιοδοξία για τις πωλήσεις σχεδόν στο σύνολο του κλάδου

NEWSROOM
Κόσμος στην οδό Ερμού
Κόσμος στην οδό Ερμού/ Φωτογραφία Eurokinissi

Χαμηλές προσδοκίες υπάρχουν σχεδόν στο σύνολο του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ερευνών οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο εξασθένισε ήπια τον Ιανουάριο στις 110,1 μονάδες, από 114,5 μονάδες τον Δεκέμβριο. Η μικρή αυτή υποχώρηση είναι αποτέλεσμα της επιδείνωσης των προσδοκιών σε όλους σχεδόν τους επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση τον κλάδο Οχημάτων- Ανταλλακτικών που κινείται ανοδικά.

Αναλυτικά, οι θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν οριακά στις +56 (από +58) μονάδες, ενώ αντίθετα οι θετικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο εξασθενούν έντονα και διαμορφώνονται στις +16 (από +28) μονάδες.

Οι νέες παραγγελίες ενισχύονται ελαφρά (+21 από +16 μονάδες), ενώ τα αποθέματα διατηρούνται στις +20 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, οι αισιόδοξες προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν σημαντικά (+2 από +27 μονάδες), ενώ ως προς τις τιμές, το 49% αναμένει άνοδο, ενδεικτικό των πληθωριστικών πιέσεων.

Ως προς το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον αυτός ενισχύεται έντονα, καθώς το 50,5% θεωρεί ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 41,8% τον προηγούμενο μήνα. Οι προσδοκίες στους επιμέρους κλάδους είναι πτωτικές, με εξαίρεση τον κλάδο ΟχημάτωνΑνταλλακτικών.

Αναλυτικά:

Χαμηλότερες προσδοκίες σε τρόφιμα και ποτά

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός υποχώρησε αισθητά τον Ιανουάριο και διαμορφώθηκε στις 92,8 (από 111,7) μονάδες, ήπια χαμηλότερα σε σχέση με το περυσινό επίπεδο (101,1 μον.). Οι τρέχουσες πωλήσεις διατηρήθηκαν θετικές αλλά περιορίστηκαν στις +44 (από +70) μονάδες, ενώ παράλληλα οι αισιόδοξες προσδοκίες για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου εξασθένισαν έντονα στις +5 (από +35) μονάδες. Τα αποθέματα κλιμακώνονται αισθητά και διαμορφώνονται στις +19 μονάδες, ενώ παράλληλα υποχωρούν σημαντικά οι παραγγελίες προς προμηθευτές. Το θετικό ισοζύγιο των προβλέψεων για την απασχόληση υποχωρεί σημαντικά και στρέφεται αρνητικό (-4 από +39 το σχετικό ισοζύγιο), ενώ οι πληθωριστικές τάσεις των τιμών ενισχύονται έντονα (+43 από +22 μονάδες).

Έντονα πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Υφάσματα – Ένδυση – Υπόδηση, υποχωρώντας στις 40,8 (από 96,3) μονάδες, σημαντικά χαμηλότερα από το αντίστοιχο επίπεδο πέρυσι (113,1 μον.). Οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν κατακόρυφα και στρέφονται έντονα αρνητικές (-58 από +29 μονάδες), ενώ παράλληλα κινούνται οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα που διαμορφώνονται πλέον στις --58 (από -29) μονάδες.

Τα αποθέματα κλιμακώνονται έντονα και από κανονικά για την εποχή τον προηγούμενο μήνα διαμορφώνονται στις +58 μονάδες, ενώ οι παραγγελίες προς προμηθευτές διατηρούνται αρνητικές στις -71 μονάδες (από -7 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Από την άλλη πλευρά, υποχωρούν κατακόρυφα οι προβλέψεις για την απασχόληση, ενώ αντίθετα στις τιμές το σχετικό ισοζύγιο ενισχύεται σημαντικά.

Οι προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισμού εξασθενούν ήπια και ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται τον Ιανουάριο στις 117,7 (από 123,8) μονάδες, αισθητά υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (101,0 μον.).

Οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, αν και υποχώρησαν, διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα, στις +24 μονάδες (από +44), ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις στις πωλήσεις στο επόμενο διάστημα εξασθένισαν έντονα (+33 από +56 μονάδες). Από την άλλη πλευρά, το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε, με τις παραγγελίες προς προμηθευτές να ενισχύονται οριακά και να διαμορφωθούν στις +36 (από +33) μονάδες.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για την απασχόληση υποχωρούν έντονα και διαμορφώνονται στις +32 μονάδες (από +54 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο), ενώ στις τιμές ο σχετικός δείκτης συνεχίζει να υποδηλώνει αύξηση (+35 από +46 μονάδες).

Βελτίωση στα οχήματα - ανταλλακτικά

Ήπια βελτίωση σημειώνεται τον Ιανουάριο στις επιχειρηματικές προσδοκίες στα Οχήματα – Ανταλλακτικά, στις 128,0 (από 122,8) μονάδες, αισθητά υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (116,4 μονάδες).

Οι τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου ενισχύονται ήπια και διαμορφώνονται στις +56 από +51 μονάδες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου εξασθενούν ήπια στις +23 (από +30) μονάδες. Τα αποθέματα αποκλιμακώνονται ήπια (+13 από +29 μονάδες), με τις παραγγελίες προς προμηθευτές να ενισχύονται σημαντικά στις +41 (από +15) μονάδες. Παράλληλα, οι προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώνονται οριακά και διαμορφώνονται στις +6 (από +5) μονάδες, ενώ τέλος, ως προς τις τιμές, το σχετικό ισοζύγιο διαμορφώνεται σε έντονα πληθωριστικά επίπεδα, στις +37 μονάδες.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήματα, με το δείκτη να διαμορφώνεται στις 112,6 μονάδες από 117,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις διατηρούνται έντονα θετικές στις 95 μονάδες, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου από ήπια θετικές εξασθενούν και στρέφονται αρνητικές (-2 από +7 μονάδες). Τα αποθέματα διαμορφώνονται σε ήπια αρνητικά επίπεδα (-2 μονάδες), ενώ παράλληλα οι έντονα θετικές προβλέψεις για παραγγελίες προς προμηθευτές διατηρούνται και διαμορφώνονται καθολικά θετικές. Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα διατηρούνται οι προβλέψεις για την απασχόληση, ενώ στις τιμές ο σχετικός δείκτης παραμένει στις +98 μονάδες.

ΣΧΕΤΙΚΑ