Σκρέκας: Στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε. με ενιαία βιομηχανική πολιτική

NEWSROOM
skrekas

Ο υπουργός Ανάπτυξης συμμετείχε στο Ατυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

Στην ανάγκη υιοθέτησης από την Ε.Ε. μιας συνεκτικής βιομηχανικής στρατηγικής με στόχο την εξασφάλιση της αυτονομίας, την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης σε συνάρτηση με τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις και τις αδιαπραγμάτευτες ευρωπαϊκές αξίες εστίασε το λόγο του ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο 'Ατυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Ο υπουργός σημείωσε πως για την πολιτική στρατηγική αυτονομία έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη μια ολιστική αξιολόγηση αυτών των πολιτικών, η οποία θα λειτουργήσει ως πυξίδα για το μέλλον.

Με δεδομένες τις διαφορές, σε επίπεδο οικονομικών δομών και παραγωγικών ικανοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών, ο υπουργός ανέπτυξε τις θέσεις της Ελλάδας για τα κριτήρια που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση πολιτικών που ήδη έχουν ληφθεί.

Το κόστος προσαρμογής

Το κόστος προσαρμογής, όπως είπε, πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο της Ε.Ε. και όχι ανά χώρα, με παράλληλη εκτίμηση των συνεπειών και των επιπτώσεων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για τις περιφέρειες που έχουν παρουσιάσει καθυστέρηση. «Στόχος, να περιοριστούν οι κίνδυνοι κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς των κρατών-μελών που απορρέουν από τις κρατικές ενισχύσεις και την ενθάρρυνση των προστατευτικών πολιτικών», όπως τόνισε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνεκτική βιομηχανική στρατηγική η οποία, όπως είπε, μπορεί να εξασφαλιστεί με δύο τρόπους:

  • Πρώτον, με την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας σε ό,τι αφορά στις κρίσιμες πρώτες ύλες (critical raw materials).
  • Δεύτερον, με κεντρική χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για όλες τις χώρες με γνώμονα τις ίσες αναπτυξιακές ευκαιρίες -ακόμη και για κράτη-μέλη με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο- την άμβλυνση των ανισοτήτων και την αποφυγή κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ