ΤτΕ: Μειώθηκε η ονομαστική αξία των κόκκινων δανείων στο δ' τρίμηνο του 2023

NEWSROOM
Τράπεζα της Ελλάδος
Τράπεζα της Ελλάδος/ Φωτογραφία Eurokinissi

Mειώθηκε στα 69,4 δισ. ευρώ η ονομαστική αξία των «κόκκινων δανείων» που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης στο τέλος του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων του ιδιωτικού τομέα τα οποία έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκε κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε 69.466 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023, από 71, 186 δισ . ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Επισημαίνεται ότι από το δ΄ τρίμηνο του 2022 στην ονομαστική αξία των δανείων δεν περιλαμβάνονται οι εξωλογιστικοί τόκοι και οι διαγραφές από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν το χαρτοφυλάκιο των δανείων. Η αλλαγή στη μεθοδολογία έγινε για να εναρμονιστούν τα στατιστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα εποπτικά.

Πιο αναλυτικά, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σε 22.,878 δις ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023, από 23,953 δις ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 1.080 δις . ευρώ και διαμορφώθηκε σε 22,81 δις ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 11,537 δις . ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 25 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 38 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 542 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,051 δις.. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 74 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37,566 δις ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 182 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15,631 δισ ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 117 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21,.646 δις ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ