Ακίνητα: Οι ενστάσεις του Δημοσίου «παγιδεύουν» τους ιδιώτες

NEWSROOM
Κτηματολόγιο

Προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που καλούνται να αποδείξουν στο Δημόσιο την κυριότητα της ιδιοκτησίας τους. Διαδικασία που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολυέξοδη.

Σύμφωνα με το Έθνος, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ενστάσεων του Δημοσίου τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μειωμένος, ωστόσο το ποσοστό των ενστάσεων στις νέες κτηματογραφήσεις φτάνει έως και το 5% με σημαντικό τμήμα να προέρχεται από το δημόσιο. Όταν πρόκειται δε για δασική περιοχή, τότε αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 10%.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής με πολλές ενστάσεις είναι το Περιστέρι όπου στα 200.000 δικαιώματα έχουν υποβληθεί 2.253 ενστάσεις, με τις 476 να προέρχονται από το Δημόσιο. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και αυτή της Νέας Ιωνίας και τις προσφυγικές πολυκατοικίες. Η ένσταση κρίθηκε από τις επιτροπές και επιβεβαιώθηκε η κυριότητα των κατοικιών αλλά είχε προηγηθεί ταλαιπωρία ετών και μία πολυέξοδη διαδικασία που περιελάμβανε αμοιβές δικηγόρων και τεχνικών συμβούλων.

Το μεγάλο πρόβλημα με τις επιτροπές ενστάσεων δημιουργείται από την υποστελέχωση τους. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση σε εξέταση ένστασης που έφτασε και το ένα έτος.

Τι ισχύει και πως επιβάλλονται οι ενστάσεις:

- Στα κτηματολογικά γραφεία αναρτώνται επί δίμηνο τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες.

- Για τους κατοίκους εξωτερικού παραμένουν επί τετράμηνο αναρτημένοι.

- Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να καταθέσει ένσταση ή αίτηση διόρθωσης.

Η τριμελής επιτροπή οφείλει να αποφανθεί εντός δύο μηνών. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Κτηματολογίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ