Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ τα αναδρομικά προηγούμενων ετών

Οι στήλες του Ολυμπίου Διός σε φωτογραφία από αέρος / Πηγή: Shutterstock

Ήγγικεν η ώρα για να δηλωθούν εισοδήματα προηγούμενων ετών, τα οποία εισπράχθηκαν εκ των υστέρων και στην ΑΑΔΕ ζεσταίνουν, ήδη, τις «μηχανές» για διασταυρώσεις ευρείας κλίμακας.

Με φόντο τη σχετική ανακοίνωση, με την οποία και επισήμως γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους ότι από χθες έχουν ανοίξει οι εφαρμογές για αναδρομικά των ετών 2015-2021, επί της ουσίας ενεργοποιείται και ο ειδικός σχεδιασμός για διασταυρώσεις ευρείας κλίμακας για πάνω από 120.000 ΑΦΜ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Διασταυρώσεις για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων για πρόσθετες αποδοχές και με προ συμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων
  • Διασταυρώσεις των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές Αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθώς και επί εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας

Πώς δηλώνονται

Όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράχθηκαν το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του ασφαλιστικού φορέα κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση κ.α.), υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.

Στην περίπτωση που οι εν λόγω καταβληθείσες ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται σε ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή δεν αναγράφονται σε αυτή διακεκριμένα κατ’ έτος ή δεν μπορεί να αποδειχθεί με άλλο πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, οι αποδοχές αυτές φορολογούνται στο έτος καταβολής τους.

Ενδεικτικές είναι και οι οδηγίες επί ειδικότερων θεμάτων:

Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1.

Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στην συνέχεια επιλέγετε Τροποποιητική
δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1.

Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά υποβάλετε οριστικά την δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2024).

Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.

Έχω χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών αλλά δεν εμφανίζεται η επιλογή για υποβολή Δήλωσης Αναδρομικών Ε1. Πώς θα υποβάλλω τη δήλωση αναδρομικών;

Η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 κι εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.

Μπορώ στη δήλωση για αναδρομικά να τροποποιήσω κωδικούς που δεν σχετίζονται με τις αναδρομικές αποδοχές;

Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο κωδικό. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Τα… λαβράκια

Οι έλεγχοι που έγιναν την προηγούμενη χρονιά έβγαλαν λαβράκια, καθώς πέρα από τις περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι είχαν άγνοια της σχετικής υποχρέωσης (κυρίως συνταξιούχοι), οι “καμπάνες” ήταν ηχηρές.

Ιδού και τα ευρήματα:

  • Διασταύρωση για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές (αναδρομικές αποδοχές): Για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018, σε συνέχεια της σχετικής διασταύρωσης, υποβλήθηκαν 66.008 τροποποιητικές ή/και αρχικές δηλώσεις ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές (αναδρομικές αποδοχές) και το συνολικό ποσό βεβαίωσης φόρου ανήλθε σε 15,5 εκατ. ευρώ
  • Διασταύρωση για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων (σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών-συντάξεων): Για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018, σε συνέχεια της σχετικής διασταύρωσης, υποβλήθηκαν 6.486 τροποποιητικές ή/και αρχικές δηλώσεις ΦΕΦΠ λόγω τρεχουσών αποδοχών-συντάξεων και το συνολικό ποσό βεβαίωσης φόρου ανήλθε σε 3,1 εκατ. ευρώ
ΣΧΕΤΙΚΑ