Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Αναζητούνται λύσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων ξύλου

NEWSROOM
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Αναζητούνται λύσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων ξύλου
Shutterstock

Ποια είναι τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τέτοιου είδους ενέργειες.

Ευκαιρίες στη διαχείριση απορριμμάτων ξύλου, προκειμένου να προωθείται η ανακύκλωσή τους και να εξοικονομείται πρώτη ύλη, μέσω της ανάκτησης υλικών, αναζητά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή της σε σχετικό ευρωπαϊκό έργο.

Σύμφωνα με τους φορείς υλοποίησης του έργου «αντιμετώπιση των προκλήσεων και εκμετάλλευση των ευκαιριών από τη διαχείριση των απορριμμάτων ξύλου» -A Wood-to-Wood Cascade Upcycling Valorisation Approach», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HORIZON», οι τρέχουσες στρατηγικές διαχείρισης απορριμμάτων ξύλου δίνουν προτεραιότητα στην υγειονομική ταγή και την ανάκτηση ενέργειας και όχι στην ανάκτηση υλικών. Παράλληλα, η διαδικασία ανακύκλωσης ξύλου περιπλέκεται, λόγω των ρύπων και των μολυσματικών υλικών που βρίσκονται στα απόβλητα ξύλου.

Για τους λόγους αυτούς υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα περιλαμβάνει τεχνολογίες διαχωρισμού, διαλογής και ταξινόμησης των αποβλήτων ξύλου, τεχνολογίες ανακύκλωσης και χημικές διεργασίες βιοαποκατάστασής τους, ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση των κυκλικών ροών δευτερογενών υλικών, τεχνικές λύσεις στους τομείς των κατασκευών, του χαρτοπολτού και των χημικών και ένα πλαίσιο υποστήριξης της αγοράς και των σχετικών πολιτικών.

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τέτοιου είδους ενέργειες είναι η μείωση της ζήτησης για ξυλεία, η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, η δημιουργία νέων προϊόντων και η επαναχρησιμοποίησή τους.

Το θέμα εξετάστηκε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ η αναπληρώτρια περιφερειάρχης στους τομείς Οικονομικών και Προγραμματισμού Αηδονά - Αθανασιάδου Αθηνά, τόνισε ότι το έργο «στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων ξύλου».

Ευρεία συμμετοχή

Όπως είπε, είναι ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν 26 εταίροι, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Περιφέρεια θα συμμετέχει στις ενότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων κατεδάφισης, την αξιοποίηση των σωματιδίων ξύλου και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αξιοποίησης. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 48 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας τού επικεφαλής εταίρου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ