Αλεξοπούλου: Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

NEWSROOM
Αλεξοπουλου

Στόχος των συναντήσεων οι στρατηγικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών

Συνάντηση εργασίας είχε, σήμερα, η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου με εκπροσώπους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειών της χώρας για τους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο του έτους «Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως όρισε το 2024 ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώ συζητήθηκε και η δημιουργία άτυπου Δικτύου Περιφερειών Ελλάδας σε θέματα Επικοινωνιών και Μεταφορών με την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε στις μεταφορές και τους στρατηγικούς στόχους του εθνικού σχεδίου Μεταφορών που αφορούν στην:

  • Οικονομική ανάπτυξη, αποδοτικότητα και λειτουργία του συστήματος μεταφορών, σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο.
  • Ενίσχυση της συνδεσιμότητας των μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει τη συνδεσιμότητα με τα νησιά και μεταξύ συμπληρωματικών μέσων μεταφοράς, τη συνεργασία των συστημάτων, την εδαφική συνοχή και τη διασυνοριακή σύνδεση με χώρες εντός/εκτός ΕΕ.
  • Εξασφάλιση ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου τομέα μεταφορών.
  • Παροχή προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης σε σχέση με την απασχόληση, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό

 
«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών», τόνισε η κυρία Αλεξοπούλου, ανέπτυξε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2030, με την επιστημονική υποστήριξη του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αφορά στον καθορισμό, στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση δράσεων για τη δραστική μείωση του αριθμού των νεκρών και τραυματιών σε οδικά ατυχήματα. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είχαμε 41 νεκρούς το 2022. Είναι σημαντική η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη μείωση του αριθμού των θυμάτων. Στόχος μας να μην έχουμε νεκρούς από ατυχήματα έως το 2050».


Στη συνέχεια η υφυπουργός μίλησε για τις επιμέρους δράσεις που απαιτούνται, όπως:

  • Εντατικοποίηση και παρακολούθηση αστυνόμευσης.
  • Επεμβάσεις στις Πόλεις: Μείωση ορίου ταχύτητας, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
  • Βελτιώσεις στο Υπεραστικό Δίκτυο: Συντήρηση, σήμανση, καταγραφή προβλημάτων.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων οδικής ασφάλειας.
  • Παρακολούθηση της επίδοσης της οδικής ασφάλειας ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο.
  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οδικής ασφάλειας συγκρίνοντας τις επιδόσεις οδικής ασφάλειας πριν και μετά την εφαρμογή τους.

«Όλα αυτά για να υλοποιηθούν», είπε κλείνοντας, «έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη βελτίωση της συνεργασίας των Περιφερειών της Χώρας και της Κεντρικής Διοίκησης και ειδικότερα των αρμόδιων διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών και Οχημάτων & Εγκαταστάσεων».

ΣΧΕΤΙΚΑ