Κίνα: Σε σταθερή πορεία επίτευξης στόχων η οικονομία

NEWSROOM
Κίνα επενδύσεις
Shutterstock/ Dilok Klaisataporn

Παρά την καχεκτική ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, η Κίνα αντιμετώπισε τις πολλαπλές οικονομικές προκλήσεις με ένα αποτελεσματικό μίγμα οικονομικής πολιτικής, θέτοντας την οικονομία της, σε μία σταθερή βάση για την επίτευξη των ετήσιων οικονομικών στόχων, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από το Πεκίνο.

Τα στοιχεία από το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας (NBS) δείχνουν ότι οι πωλήσεις λιανικής των καταναλωτικών αγαθών που αποτελούν έναν σημαντικό δείκτη για τη δυναμική της κατανάλωσης, κατέγραψαν ετήσια αύξηση 7,6% τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας την ταχύτερη αύξησή τους από τον Μάιο, έναντι ποσοστού αύξησης 5,5% από την καταγραφή τους τον Σεπτέμβριο.

Η βιομηχανική παραγωγή, ξεπέρασε επίσης, τις προσδοκίες της αγοράς, με ετήσια αύξηση 4,6% τον Οκτώβριο, έναντι ποσοστού αύξησης 4,5% που είχε καταγράψει τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής από τον Απρίλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ