Πετρόπουλος: Άλμα στις πωλήσεις - Σταθερά τα κέρδη

NEWSROOM
Πετρόπουλος: Άλμα στις πωλήσεις - Σταθερά τα κέρδη

Αύξηση 30,4% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου Π. Πετρόπουλου το εννεάμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 85,3 εκατ. ευρώ από 65,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018.

To ΕΒΙTDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 15,6% και ανήλθε σε 4,5 εκατ. ευρώ από 3,9 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 30,6%, στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2018, και τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο όπως το αντίστοιχο διάστημα του 2018 στα 1,6 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται σε φόρο 561.256 ευρώ ως αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου στις 30.9.2019 ήταν 55,5%.

H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέµει και υποστηρίζει µεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιοµηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέµβιες µηχανές, αγροτικά, χωµατουργικά και βιοµηχανικά µηχανήµατα, µπαταρίες λιπαντικά και ελαστικά. τοµείς δραστηριότητας της.

ΣΧΕΤΙΚΑ