Κατραούρας: Εργαλεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της τρέχουσας περιόδου από τις επιχειρήσεις

NEWSROOM
Επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας
Επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας/ Φωτογραφία Δήμος Αθηναίων

Η διαχείριση του κόστους ενέργειας και χρήματος καθώς και η διατήρηση της ρευστότητας και η συνέχιση του επενδυτικού πλάνου είναι οι κύριες προτεραιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον με προκλήσεις που εντείνονται από την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πληθωρισμό.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αντώνης Κατραούρας, Γενικός Διευθυντής, Head of Commercial Banking, της Τράπεζας Πειραιώς, η παρούσα συγκυρία, η οποία έρχεται μετά την κρίση της πανδημίας, εμπεριέχει πολλές προκλήσεις και ταυτόχρονα, μια σειρά από δυνατότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Η σταθερή αναπτυξιακή προοπτική, οι νέοι πόροι που προκύπτουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, η ευχέρεια χρηματοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες αποτελούν «εργαλεία» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες, σημειώνει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο συνδυασμός των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία, της άμεσης ανταπόκρισης των τραπεζών, της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας που επέδειξαν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες επέτρεψε την επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις διατηρήθηκαν σε υγιή οικονομική κατάσταση και συνέχισαν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες, τονίζει ο κ. Κατραούρας, προσθέτοντας ότι στο διάστημα αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς στήριξε τους πελάτες της, ενημερώνοντάς τους συνεχώς για τις συνθήκες τις αγοράς και τους χρηματοδότησε ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

Στην παρούσα φάση, τα δεδομένα στην αγορά διαμορφώνονται από την ενεργειακή κρίση που εκδηλώθηκε ήδη από το 2021, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την εμφάνιση του πληθωρισμού μετά από 15 σχεδόν χρόνια, εξέλιξη που αυξάνει το κόστος διαβίωσης και επιβραδύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, ασκώντας πιέσεις και στην ελληνική οικονομία.

Όπως αναφέρει ο κ. Κατραούρας, οι επιχειρήσεις διαθέτουν τα «εργαλεία» που παρέχει η οικονομία και οι τράπεζες και θα πρέπει και οι ίδιες να έχουν συστηματικό προγραμματισμό, οργάνωση, συνεργασία και εξορθολογισμό λειτουργίας.

Ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Κατραούρας επισημαίνει ότι οι προτεραιότητες στις ενέργειες μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

1. Διατήρηση ρευστότητας

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορούν να παρέχουν μεσοπρόθεσμα δάνεια στην μικρομεσαία επιχείρηση, ώστε να διατηρήσει την αναγκαία ρευστότητα για να διαχειριστεί διαχρονικά τις επιπτώσεις της αύξησης του ενεργειακού κόστους, των πρώτων υλών και της πιθανής αλλαγής των όρων συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές.

2. Διαχείριση κόστους ενέργειας

Ο ρυθμός αύξησης του ενεργειακού κόστους και η εξάρτηση του πανευρωπαϊκού συστήματος, ως και για το άμεσο μέλλον, από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, μας κατευθύνουν σε ενέργειες που, τουλάχιστον, θα μας καθορίζουν το κόστος ενέργειας. Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για τον συμψηφισμό (net metering) του ενεργειακού κόστους, μπορεί να χαρακτηριστεί, σήμερα, ιδανική λύση.

3. Διαχείριση κόστους χρήματος

Με τον πληθωρισμό ήδη στο 10%, ενισχύονται οι εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, κάτι που έχει ήδη γίνει από τη FED και την Τράπεζα της Αγγλίας. Η διαχείριση της αύξησης του κόστους χρήματος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

· άμεσα, με την αγορά ενός συμβολαίου ασφάλισης επιτοκίου (interest rate swap & interest rate cap), για μέρος του δανεισμού της επιχείρησης, δίνοντας έτσι δεδομένα στον επιχειρηματία και δυνατότητα απορρόφησης του κόστους ασφάλισης στην λειτουργία της επιχείρησης.

· εμμέσως, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτεί μέχρι το 50% του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο (σήμερα 0,35%) σταθερό, για όλη την διάρκεια του δανείου. «Είναι ο απόλυτος τρόπος για τον επιχειρηματία να συνεχίσει το επενδυτικό του πλάνο, σταθμίζοντας όμως τον κίνδυνο της πιθανής αύξησης των επιτοκίων και δημιουργώντας ένα μέσο όρο κόστους χρήματος ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για το σύνολο του δανεισμού της επιχείρησής του».

4. Συνέχεια επενδύσεων

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις των επιχειρηματιών πρέπει να συνεχιστούν, παρά το ιδιαίτερο οικονομικό περιβάλλον. Αφενός λόγω του χρόνου ολοκλήρωσης και ωρίμανσης που απαιτούν και, αφετέρου, λόγω των προοπτικών που εξακολουθούν να ισχύουν για την ελληνική οικονομία. «Είναι όμως θέμα ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση, ο επανακαθορισμός του business plan της επένδυσης και η στάθμιση του νέου περιβάλλοντος με συστηματικότερο σχεδιασμό, προσεκτικότερη οργάνωση, επιλογή κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων αυστηρότερο προγραμματισμό και ίσως μεγαλύτερη προσδοκώμενη διάρκεια απόδοσης», τονίζει ο κ. Κατραούρας

Όπως επισημαίνει, η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει ξεκάθαρη. «Στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις και χρηματοδοτούμε τα καλά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια ενώ για το 2022, στη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έχουμε στόχο να διοχετεύσουμε στην ελληνική αγορά 1,3 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις δανείων».

ΣΧΕΤΙΚΑ