Ελλάκτωρ: «Πράσινο φως» από τη Γ.Σ. για την πώληση της ΑΚΤΩΡ στην Intrakat

NEWSROOM
Ελλάκτωρ: «Πράσινο φως» από τη Γ.Σ. για την πώληση της ΑΚΤΩΡ στην Intrakat

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων άναψε το «πράσινο» φως για την πώλησης της στην Intrakat έναντι τιμήματος 214 εκ. ευρώ.

Η πώληση της ΑΚΤΩΡ στην Intrakat πέρασε από σύνολο των παρευρισκομένων μετόχων παμψηφεί καθώς υπέρ τάχθηκαν οι κάτοχοι 304 891 550 μετοχών, δηλαδή σχεδόν το 100% των ψηφισάντων. Όσον αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής των αποδοχών υπερ ψήφισε το 98,9% των συμμετεχόντων.

Η ολοκλήρωση της πώλησης στην Intrakat τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των λοιπών κατά νόμο εγκρίσεων και αδειών και αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η οικονομική πρόταση της Intrakat για την απόκτηση του 100% της Άκτωρ ΑΤΕ , η οποία και εγκρίθηκε απλο την πλειοψηφία των μετόχων της Ελλάκτωρ, αποτελείται από τα παρακάτω δύο μέρη:

Καταβολή τιμήματος ύψους 100 εκ. ευρώ για το 100% των μετοχών, εκ των οποίων τα 20 εκ. κατεβλήθησαν με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και τα 80 εκ. ευρώ πρόκειται να καταβληθούν με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της Άκτωρ ΑΤΕ.

Αποπληρωμή ενδοομιλικών δανείων που είχε παράσχει η εταιρεία και θυγατρικές της προς την Άκτωρ ΑΤΕ έως του ποσού των 114 εκ. ευρώ Η αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε διάστημα έως 24 μηνών από την ολοκλήρωση της Πώλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ