Την 1η Νοεμβρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ από την INTRAKAT

NEWSROOM
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Επιτροπή Ανταγωνισμού/ Φωτογραφία Eurokinissi

Την 1η Νοεμβρίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εξετάσει την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ από την INTRAKAT.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εισήγηση, «η συγκέντρωση δεν δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά κι ως εκ τούτου προτείνεται η έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού».

Όπως αναφέρεται αναλυτικά σε ανακοίνωση:

«Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023, για να εξετάσει, κατ' άρθρο 8 του ν. 3959/2011 και κατόπιν σχετικής Εισήγησης, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Η INTRAKAT είναι ανώνυμη εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μητρική εταιρία του Ομίλου INTRAKAT. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ανάπτυξης ακινήτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, διαχείρισης αποβλήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ΑΚΤΩΡ αποτελεί τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της είναι η κατασκευή κτηριακών και βιομηχανικών έργων καθώς και έργων υποδομής, η παραγωγή αδρανών υλικών και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων και υποδομών.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, τα ευρήματα που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, κατέδειξαν ότι η συγκέντρωση δεν δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά κι ως εκ τούτου προτείνεται η έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών».

ΣΧΕΤΙΚΑ