ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 0,6% συρρικνώθηκε η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο του 2024 [πίνακες]

NEWSROOM
Βιομηχανικές εργασίες
Βιομηχανικές εργασίες/ Φωτογραφία INTIME NEWS

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση.

Υποχώρηση κατά 0,6% σημείωσε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο του 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το 2022, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο μέσος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2023, παρουσίασε αύξηση 3,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,3%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Μάρτιο 2024 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαρτίου 2024 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαρτίου 2023, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη -άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου- υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Μαρτίου 2024

Σύγκριση Μαρτίου 2024 με Μάρτιο 2023

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,6% τον μήνα Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: Από την μείωση:

 • Κατά 2,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Η μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

 • Κατά 2,3% του Δείκτη Μεταποίησης.

Στην μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων.

Από την αύξηση:

 • Κατά 1,6% του Δείκτη Παροχής Νερού.
 • Κατά 8,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2023

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 κατά 3,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

 • Κατά 12,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
 • Κατά 3,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
 • Κατά 2,6% του Δείκτη Παροχής Νερού. • Κατά 1,4% του Δείκτη Μεταποίησης.

Σύγκριση Μαρτίου 2024 με Φεβρουάριο 2024

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,3% τον μήνα Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

 • Κατά 3% του Δείκτη Μεταποίησης.
 • Κατά 0,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Από την αύξηση:

 • Κατά 1,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
 • Κατά 6,7% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
ΣΧΕΤΙΚΑ