ΕΑΣΕ: 6 στους 10 CEOs θεωρούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα εξελίσσεται με μέτριο βαθμό

NEWSROOM
ΕΑΣΕ: 6 στους 10 CEOs θεωρούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα εξελίσσεται με μέτριο βαθμό
Φωτογραφία: Shutterstock

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο β’ τρίμηνο 2024 παρουσίασε νέα μικρή μείωση έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Στις 159 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2024, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 17/6/2024 - 28/6/2024.   

Το  δεύτερο τρίμηνο του 2024 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε νέα μικρή κάμψη και διαμορφώθηκε στις 159 μονάδες έναντι 162 το προηγούμενο τρίμηνο. Η μικρή μείωση του δείκτη δείχνει ότι οι CEOs εξακολουθούν, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, να εκφράζουν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας για τις συνεχιζόμενες διεθνείς εντάσεις και τις συνέπειες τους στην οικονομία μεσο-μακροπρόθεσμα.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2ο τρίμηνο του 2024: 

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε μείωση στις 207 μονάδες έναντι 212 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, μειώθηκε σε 34% έναντι 39% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε σε 40% για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και σε 41% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε μείωση στις 178 μονάδες έναντι 191 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος, μειώθηκε σε 25% έναντι 33% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 30% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε μικρή πτώση στις 180 μονάδες έναντι 184 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν, παρέμεινε σταθερό σε 35%, το οποίο αυξάνεται σε 45% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και σε 41% για τους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε πτώση στις 172 μονάδες έναντι 182 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε σε 34% (έναντι 38% το προηγούμενο τρίμηνο), ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 40% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και 38% για τους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών μειώθηκε οριακά στις 127 μονάδες έναντι 128 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν μειώθηκε μόλις κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε 55% έναντι του προηγούμενου τρίμηνου, ποσοστό που αυξάνεται σε 65% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος αντίθετα, σημείωσε άνοδο στις 148 μονάδες έναντι 144 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 58% (έναντι 55% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε οριακή πτώση στις 140 μονάδες έναντι 141 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 39%, ενώ για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 70% και για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων σε 48%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών βελτιώθηκε στις 163 μονάδες έναντι 156 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 45%, έναντι 43% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μείωση στις 119 μονάδες έναντι 123 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 49% (έναντι 50% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 68% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης μειώθηκε στις 153 μονάδες έναντι 158 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, διαμορφώθηκε σε 44% (έναντι 47% στο προηγούμενο τρίμηνο) ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 58% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο θεωρούν ότι είναι προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις η ESG στρατηγική των μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ένας στους τρείς CEOs θεωρεί ότι είναι υψηλή η προτεραιότητα, ποσοστό που αυξάνεται σε 45% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και σε 40% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα σχεδόν ένας στους δύο CEOs δηλώνει ότι η προτεραιότητα αυτή είναι μέτριου βαθμού και ένας στους πέντε CEOs πιστεύει  ότι η στρατηγική αυτή είναι χαμηλής προτεραιότητας. 

Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η άποψη τους για το επίπεδο εξέλιξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το 59% των CEOs (μερίδιο που αυξάνεται σε 71% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων και σε 68% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων) θεωρεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξελίσσεται με  μέτριο βαθμό. Παράλληλα το 26% των CEOs (ποσοστό που αυξάνεται σε 35% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και σε 36% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων) δηλώνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίσσεται με υψηλό βαθμό. Αντίθετα μερίδιο των CEOs (15%) πιστεύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων εξελίσσεται με χαμηλούς ρυθμούς μεταβολής.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ κ. Γιάννη Παπαχρήστου

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο τρίμηνο του 2024 σημείωσε μικρή κάμψη έναντι του προηγούμενου τριμήνου παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές εξελίξεις παραμένουν βελτιωμένες και επίσης, με την έναρξη της θερινής περιόδου αναμένεται η θετική επίδραση του τουρισμού στην οικονομία. Η πορεία του δείκτη ενδεχομένως να ενσωματώνει σε κάποιο βαθμό πολιτικές αναταράξεις που παρουσιάστηκαν μετά τις Ευρωεκλογές, για τις οποίες θα διαπιστωθεί στην επόμενη περίοδο αν θα επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή οικονομία. Επιπλέον, ένας στους τρεις CEOs αξιολογεί ότι η ESG στρατηγική των μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις και παράλληλα έξι στους δέκα CEOs θεωρούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξελίσσεται με μέτριο ρυθμό.»

ΣΧΕΤΙΚΑ