Φορολογικές δηλώσεις: Τα «SOS» για όσους εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια

NEWSROOM
ακίνητα σπίτια σε Αθήνα
INTIME/ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Οι φορολογικές δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, τρέχει ο δεύτερος μήνας υποβολών, ωστόσο μόνο το 1/6 περίπου έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής. Και γιατί αυτό; Διότι είναι πολλά τα νέα δεδομένα λόγω του covid. Κοντολογίς, έχουμε τις επιστρεπτέες, τις αποζημιώσεις, τις αναστολές, το πρόγραμμα συνεργασία κ.ά.

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Ιδιωτών

Ιδιαίτερης αντιμετώπισης λόγω covid τυγχάνουν και οι εισπράξεις μειωμένων μισθωμάτων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ας δούμε τι συμβαίνει με τα μειωμένα ενοίκια τα οποία εισέπραξαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τα φυσικά πρόσωπα ή τους επαγγελματίες, στους οποίους έδωσε δικαίωμα το κράτος για καταβολή μικρότερου μισθώματος τους μήνες που ουσιαστικά ήμασταν σε lock down ή έπρεπε αν και ανοιχτοί η οικονομία να βοηθηθεί.

Έτσι λοιπόν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τα μισθώματα τα οποία δεν έλαβαν. Δηλώνουν και πληρώνουν τον αναλογούν φόρο ΜΟΝΟ για το ενοίκιο που έλαβαν από τον ενοικιαστή, δηλαδή για το μειωμένο καταβαλλόμενο μίσθωμα. Η ενίσχυση που δόθηκε από το κράτος καθώς και το ποσό το οποίο χάθηκε και δεν δόθηκε ούτε από το κράτος ούτε από τον μισθωτή, βάση των εκάστοτε εγκυκλίων ανά περίπτωση, δεν δηλώνεται πουθενά, δεν φορολογείται καθόλου.

Το έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης είναι αυτό στο οποίο αναγράφουμε τα ποσά που εισπράχθηκαν από ενοίκια ( κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, γεωτεμαχίων..) και ανάλογα φορολογούμαστε με την κλίμακα των ενοικίων.

Η κλίμακα φορολόγησης ενοικίων είναι η εξής:

  • 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος
  • 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
  • 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Μία νέα ευνοϊκή συνθήκη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, την οποία πρέπει οι ίδιοι να γνωρίζουν και για αυτό θα την αναφέρουμε είναι η εξής:

Mε βάση τις νέες διατάξεις του άρθρου 298 του ν. 4738/2020 η εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα από ακίνητα δε θα επιβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2020. Το 2021, εάν δεν αλλάξει το καθεστώς, το εισόδημα από ακίνητα επιβαρύνεται κανονικά με εισφορά αλληλεγγύης.

Επίσης δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ η εγκύκλιος Ε.2136/2021 με την οποία δίνονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της συμπλήρωσης της του εντύπου Ε2, όπου δηλώνονται τα μισθώματα από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Προσοχή λοιπόν στη συμπλήρωση του Ε2 δηλώνουμε μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή/χρήστη, και δεν απαιτείται η συμπλήρωση του μηνιαίου μισθώματος/υπομισθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας.

Τα ανωτέρω, καταλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις που αποκτάται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης της Αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας, δηλαδή του εντύπου Ε2.

Καλή υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης!

ΣΧΕΤΙΚΑ