Νέα «ένεση» σε μισθούς και επιχειρήσεις

Φωτογραφία: Eurokinissi

Μετά την τονωτική «ένεση» από την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, εργαζόμενοι, επιχειρήσεις αλλά και αυταπασχολούμενοι θα πάρουν μια ακόμα «ανάσα» από τον επόμενο μήνα.

Η μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης είναι, μεν, θεσμοθετημένη, αλλά υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες, η ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Σημειωτέον ότι με αυτήν τη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, οι ασφαλιστικές εισφορές από το 2020 ως σήμερα θα έχουν “ψαλιδιστεί” κατά 4,4% κι απομένουν 0,6 μονάδες για να υλοποιηθεί μια βασικά προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης.

Με σχετική εγκύκλιο διευκρινίζονται οι ενέργειες, που πρέπει να γίνουν από τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα:

Α) Μισθωτοί (Παλαιοί και Νέοι) ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Το συνολικό ποσοστό εισφορών διαμορφώνεται/μειώνεται σε 6% (από 6,50%), επιμεριζόμενο εξίσου (από 3%) σε ασφαλισμένο και εργοδότη. Η εν λόγω μεταβολή αφορά και τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

Β) Μη Μισθωτοί (Αυτοαπασχολούμενοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Αγρότες)

Τα ποσά εισφορών Κλάδου Επικουρικής ασφάλισης για:

α) Αυτοαπασχολούμενους & Ελ. Επαγγελματίες,
β) Ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και γ) Μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Υγειονομικούς - Αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ) που υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής από 1/1/2021, μειώνονται και ισχύουν από 1/6/2022, ανά ασφαλιστική κατηγορία, ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης έως 31/5/2022

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022

42

39

51

47

61

56

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά ανά ασφαλιστική κατηγορία του ανωτέρω πίνακα, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο

Από 1/1/2023 έως 31/12/2024 τα ποσά των εισφορών για κάθε κατηγορία στον Κλάδο Επικουρικής ασφάλισης θα προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσό της εισφοράς θα παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Από την 1/1/2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών θα προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών

Ώρα Επιστρεπτέων...

Τον Ιούνιο θα ληφθούν και οι αποφάσεις για τα ποσά των Επιστρεπτέων Προκαταβολών ήτοι το αν θα δοθεί μια ακόμα παράταση ως το Φθινόπωρο ή αν τελικά επιχειρήσεις κι επαγγελματίες θα ξεκινήσουν να αποπληρώνουν τα περίπου 3 δισ ευρώ, που έχουν τη μορφή δανείων. Εν αναμονή των ειδικών εκκαθαριστικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση η εξόφληση έχει “απλώσει” σε βάθος 8 ετών, δηλαδή σε 96 δόσεις, αντί των 60 δόσεων (5ετία) που προβλεπόταν.

Υπενθυμίζεται ότι για τις παλιές επιχειρήσεις, με έναρξη εργασιών πριν από το 2019, προβλέπεται “κούρεμα” οφειλών κατά 75%, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019

η επιχείρηση έχει ζημιές προ φόρων το 2020

η επιχείρηση τήρησε την υποχρέωση του επιπέδου απασχόλησης

Το «κούρεμα» διαμορφώνεται στο 67% εφόσον η πτώση τζίρου του 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019, ενώ για όλες τις άλλες περιπτώσεις το «κούρεμα» φτάνει στο 50%.

ΣΧΕΤΙΚΑ