fbpxΦουντώνει η μάχη κατά των καρτέλ -Βαριές «καμπάνες» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού | Economistas.gr
Skip to main content

Φουντώνει η μάχη κατά των καρτέλ -Βαριές «καμπάνες» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Φουντώνει η μάχη κατά των καρτέλ -Βαριές «καμπάνες» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Shutterstock: Vladyslav Starozhylov

Ηχηρό μήνυμα στην αγορά ότι άπαντες θα περάσουν από «κόσκινο», στέλνουν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και Αρχές, σε μια συγκυρία όπου οι καταναλωτές αναζητούν προστασία από αθέμιτες πρακτικές, που στόχο έχουν το πορτοφόλι τους.  

Τα νέα βαριά πρόστιμα, ύψους 1,167 εκατ. ευρώ, που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εταιρίες στο χώρο εμπορίας συστημάτων ψύξης- θέρμανσης, είναι μόνο η αρχή, καθώς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έρευνες για πρακτικές καρτέλ στον «ευαίσθητο» χώρο των καυσίμων.  

Ο συγκεκριμένος φάκελος περιλαμβάνει 9 εταιρίες, οι οποίες ως εισαγωγείς/ κατασκευαστές/ χονδρέμποροι συστημάτων κλιματισμού, λεβήτων θέρμανσης και άλλων ειδών θέρμανσης, καθώς και θερμοσιφώνων, είχαν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία, κατά την περίοδο 2011 έως και 2020, πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών με τους λιανοπωλητές τους. Στην καθομιλουμένη; Είχαν «κλειδώσει» τις τιμές, «απαγορεύοντας» έτσι τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.  

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τέτοιου είδους περιπτώσεις παρεμπόδισης ή νόθευσης του ανταγωνισμού είναι «βαριά»

. Ειδικότερα, μπορεί να φθάνουν μέχρι το 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών, για τον υπολογισμό του προστίμου, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η διάρκεια, η γεωγραφική έκταση της παράβασης, η διάρκεια και το είδος της συμμετοχής στην παράβαση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Εφόσον είναι, μάλιστα, δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος του οικονομικού οφέλους της επιχείρησης από την παράβαση, το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό, ακόμα και αν υπερβαίνει το 10% του συνολικού τζίρου!  

Τα βαριά πρόστιμα, η δημοσιοποίηση των παραβατών και η διεύρυνση του κύκλου των ελέγχων, αναμφίβολα έχει θορυβήσει την αγορά. Ωστόσο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν θα περιοριστεί στο... μαστίγιο. Θα προσφέρει και... καρότο σε όσους εμπλεκόμενους θελήσουν να συνεργαστούν, παρέχοντας στοιχεία για τις έρευνες. Πρόκειται για το «Πρόγραμμα Επιείκειας», που θυμίζει τις πρακτικές της περιβόητης Οικονομικής Αστυνομίας των ΗΠΑ.  

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επιείκειας; 

Επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα, που έχουν εμπλακεί σε συμπράξεις καρτελικής φύσεως.  

Ποιο είναι το όφελος για όποιον υποβάλλει αίτηση επιείκειας; 

Η ολική ή μερική απαλλαγή του από πρόστιμο, στην περίπτωση που κριθεί ως αποφασιστική η συμβολή του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας ή της ένωσης επιχειρήσεων στην έναρξη διαδικασίας έρευνας ή στον εντοπισμό και στην απόδειξη παράβασης, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, η υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα και η πλήρης απαλλαγή τους από την επιβολή του προστίμου αίρει το αξιόποινο των πράξεων τους, ενώ, στην περίπτωση της επιβολής μειωμένου προστίμου, θεωρείται ελαφρυντική περίσταση και τους επιβάλλεται ποινή μειωμένη 

Τι σημαίνει επιπρόσθετη αποδεικτική αξία; 

Τα παρεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία, πρέπει να παρέχουν ή να ενισχύουν τη δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) να αποδείξει τα κρίσιμα περιστατικά που στοιχειοθετούν την παράβαση. 

Ποιοι είναι οι τύποι παροχής επιείκειας; 

  • Πλήρης απαλλαγή από τα πρόστιμα χορηγείται στον αιτούντα που υποβάλλει πρώτος αποδεικτικά στοιχεία τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στην ΕΑ να πραγματοποιήσει στοχευμένο έλεγχο σε σχέση με πιθανολογούμενο καρτέλ, εφόσον η ΕΑ δεν είχε στη διάθεσή της ήδη, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να της παρέχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέτρα έρευνας σε σχέση με το συγκεκριμένο πιθανολογούμενο καρτέλ  

  • Πλήρης, επίσης, απαλλαγή από τα πρόστιμα χορηγείται στον αιτούντα που θα παρουσιάσει πρώτος αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τη διαπίστωση της σχετικής παράβασης, εάν η ΕΑ είχε στη διάθεσή της ήδη, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, στοιχεία σε σχέση με το συγκεκριμένο καρτέλ τα οποία δεν ήταν επαρκή για την απόδειξη της εν λόγω παράβασης. 

  • Μείωσης των προστίμων μπορούν να τύχουν οι επιχειρήσεις ή/ και τα φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα πρόστιμα, εφόσον παράσχουν στην ΕΑ αποδεικτικά στοιχεία για το πιθανολογούμενο καρτέλ με σημαντική επιπρόσθετη αποδεικτική αξία σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει ήδη στην κατοχή της η ΕΑ. 

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση «αριθμού προτεραιότητας» (marker). Η χορήγηση αριθμού προτεραιότητας προστατεύει τη θέση του στη σειρά προτεραιότητας για μια δεδομένη χρονική περίοδο και του επιτρέπει έτσι να συλλέξει μέσα σε αυτό το διάστημα τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να ανταποκριθεί στους όρους και στις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις απαλλαγής από τα πρόστιμα.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξεφεύγει η κατάσταση με τα καύσιμα -Ράλι της βενζίνης και εκτίναξη του πετρελαίου κίνησης
Ξεφεύγει η κατάσταση με τα καύσιμα -Ράλι της βενζίνης και εκτίναξη του πετρελαίου κίνησης
Στις αρχές του καλοκαιριού, η διεθνής τιμή του πετρελαίου “έπαιζε” μεταξύ 72 και 76 δολαρίων, όταν τον Ιούνιο του 2022 “έπιανε” τα 119 δολάρια.  
Ξεφεύγει η κατάσταση με τα καύσιμα -Ράλι της βενζίνης και εκτίναξη του πετρελαίου κίνησης
Η ΑΑΔΕ στήνει «παγίδα» στους πονηρούς - Δήλωσαν πάνω από 10.000 ευρώ για να αποφύγουν τον έλεγχο
Η ΑΑΔΕ στήνει «παγίδα» στους πονηρούς - Δήλωσαν πάνω από 10.000 ευρώ για να αποφύγουν τον έλεγχο
Δεν είναι μυστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών δηλώνει φορολογούμενο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η ΑΑΔΕ πάτησε φέτος το κουμπί των διασταυρώσεων, διαθέτοντας πιο γεμάτες βάσεις δεδομένων, που μπορούν να αναδείξουν τουλάχιστον τις... καραμπινάτες περιπτώσεις παραφουσκωμένων επαγγελματικών δαπανών.  
Η ΑΑΔΕ στήνει «παγίδα» στους πονηρούς - Δήλωσαν πάνω από 10.000 ευρώ για να αποφύγουν τον έλεγχο
«Πυρετός» για το κόστος θέρμανσης -Πιο φτηνό φέτος το φυσικό αέριο αλλά με σκαμπανεβάσματα
«Πυρετός» για το κόστος θέρμανσης -Πιο φτηνό φέτος το φυσικό αέριο αλλά με σκαμπανεβάσματα
Ο χειμώνας έστειλε τα πρώτα, προειδοποιητικά του μηνύματα, στη Βόρεια Ελλάδα τα τζάκια και οι ξυλόσομπες άρχισαν να καίνε, στην υπόλοιπη Ελλάδα έγιναν δοκιμές στα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμοί στα σώματα καλοριφέρ.
«Πυρετός» για το κόστος θέρμανσης -Πιο φτηνό φέτος το φυσικό αέριο αλλά με σκαμπανεβάσματα