«Βροχή» οι καταγγελίες με το appodixi

NEWSROOM
Αποδείξεις
Αποδείξεις/ Φωτογραφία Eurokinissi

Τρίβουν τα χέρια τους στην ΑΑΔΕ, καθώς η νέα εφαρμογή appodixi φαίνεται πως έχει κάνει «γκελ» στους πολίτες, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι μέχρι τώρα την έχουν «κατεβάσει» στο κινητό τους πάνω από 95.000 φορολογούμενοι.

Αυτό που χαροποιεί ακόμα περισσότερο τις ελεγκτικές υπηρεσίες είναι ότι οι χρήστες της εφαρμογής δεν σκανάρουν απλώς αποδείξεις ως... παιχνίδι, αλλά δείχνουν να ανταποκρίνονται στην πρόσκληση της ΑΑΔΕ για συμμετοχή στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Έτσι, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουν γίνει 24.193 καταγγελίες για «προβληματικές» αποδείξεις, εκ των οποίων οι 12.983 είναι ανώνυμες και οι υπόλοιπες 11.210 έχουν ονοματεπώνυμο!

Την ικανοποίηση από την ανταπόκριση των φορολογούμενων σκιάζουν, όμως, τα αποτελέσματα των ελέγχων που γίνονται με βάση τις καταγγελίες. Πέρα από τις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις απλώς δεν έχουν διαβιβάσει ηλεκτρονικά στο Taxis τις αποδείξεις της, εντοπίζονται νέες «φωλιές», όπου παράνομα λογισμικά «σβήνουν» τον τζίρο των ταμειακών και «εξαφανίζουν» τα αναλογούντα φορολογικά έσοδα.

Δεν θα ήταν υπερβολή αν υποστήριζε κανείς ότι το φαινόμενο των «πειραγμένων» ταμειακών έχει πάρει διαστάσεις μάστιγας. Οι πιο «ψαγμένοι» επιτηδευματίες, αντί να διακινδυνεύσουν πρόστιμο και «λουκέτο» για μη έκδοση αποδείξεων, εγκαθιστούν λογισμικό «γομολάστιχα» και κλέβουν... επιστημονικά την εφορία, εκτιμώντας ότι ο εντοπισμός τους δεν είναι απλός. Εδώ σφάλλουν, καθώς οι αλγόριθμοι του risk analysis, που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευρημάτων από εκτεταμένες έρευνες των τελευταίων ετών σε εταιρίες παραγωγής και προμήθειας τέτοιων λογισμικών, βγάζουν «λαβράκια».

Στην πραγματικότητα οι έλεγχοι έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 10 λογισμικά, τα οποία μπορεί να «τρέχουν» παράλληλα:

Τροποποίησης της συνολικής αξίας των συναλλαγών της ημέρας

Τροποποίησης της συνολικής αξίας επιμέρους παραστατικών μεταβάλλοντας (αφαιρώντας) καταλλήλως τα προϊόντα που αναγράφονται σε αυτά

Εκ νέου σήμανσης με αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης των τροποποιημένων αρχείων, χωρίς να παρεμβαίνει ο νόμιμος μηχανισμός σήμανσης, με στόχο τη μη δυνατότητα ανίχνευσης της απάτης από τη φορολογική αρχή, αφού τα «πειραγμένα» παραστατικά αποκτούν ορθή νέα ταυτότητα

Ελέγχου της τροποποίησης των αξιών στα επιμέρους παραστατικά, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία με την τροποποιηθείσα συνολική αξία των συναλλαγών της ημέρας, εξαλείφοντας τυχόν περιθώρια ή ενδείξεις λάθους

Επιλεκτικής παρέμβασης τροποποιήσεων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα

Εντοπισμού και απαλοιφής παραστατικών, που, κατά τη διενέργεια των τροποποιήσεων, εμφανίζουν αλλοιωμένο ή κατεστραμμένο περιεχόμενο, ώστε να μην εντοπίζονται ίχνη αλλοίωσης ή παραποίησης σε ενδεχόμενο έλεγχο

Διόρθωσης των αρχείων, που παράγει το συνδεδεμένο με το μηχανισμό λογισμικό, τα οποία προορίζονται για διαβίβαση πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ώστε να μην παρουσιάζεται η οποιαδήποτε απόκλιση με τα τροποποιημένα

Μαζικής διόρθωσης των αλγορίθμων ασφαλούς σήμανσης σε όλα τα παραγόμενα αρχεία, ώστε να αποτρέπεται τυχόν εντοπισμός λάθους

Εξάλειψης των ημερομηνιών τροποποίησης των αρχείων, που μεταβλήθηκαν, ώστε να μην αφήνεται σχετικό ίχνος ως προς το χρόνο μεταβολής τους

Αυτοματοποιημένης διαγραφής των καταχωρημένων παραγγελιών, καθώς και τα ίχνη αυτών (logs - βήματα χρήστη) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή.

Οι «καμπάνες» για όσους εντοπίζονται- όπως το πρατήριο καυσίμων όπου μπήκε «λουκέτο» με σήμανση για παραποίηση φορολογικών μηχανισμών- είναι πολύ «βαριές»:

όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος, από δύο έως δώδεκα μήνες

όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση, που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων από τρεις έως είκοσι μήνες, και επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Ακόμα, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του ή έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

ΣΧΕΤΙΚΑ