Μπαράζ ελέγχων για αισχροκέρδεια στα καύσιμα

Φωτογραφία: INTIME NEWS

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το Σάββατο ανοίγει η περίοδος θέρμανσης, με τις τιμές του πετρελαίου να βρίσκονται στα ύψη, ενώ και η τιμή της βενζίνης έχει σπάσει προ πολλού το φράγμα των 2 ευρώ.

Οι διαφορές από γειτονιά σε γειτονιά κι από Νομό σε Νομό είναι υπαρκτές και πολλές φορές αδικαιολόγητες, ενώ αυτό που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των ελεγκτικών υπηρεσιών είναι οι διαφορές στο περιθώριο κέρδους που καταγράφονται ανάλογα με το είδος του καυσίμου προς πώληση. Και κάπως έτσι, υπογράφηκε νέα Απόφαση για τους ελέγχους τήρησης του πλαφόν στα κέρδη ή αλλιώς για το εντοπισμό των περιπτώσεων αισχροκέρδειας.

Κατ' αρχάς, για τη διαπίστωση παραβάσεων μπορεί να διενεργείται διοικητικός ή επιτόπου έλεγχος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς και των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου των Περιφερειών. Τι μπαίνει στο μικροσκόπιο; Αν εφαρμόζεται η διάταξη, που ορίζει ότι απαγορεύεται το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα, να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2021.

Οι επιχειρήσεις που θα μπαίνουν στο στόχαστρο θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ο τρόπος τιμολόγησής τους είναι συμβατός με το πλαφόν. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να προμηθεύουν ή να πληροφορήσουν τις αρμόδιες αρχές, τουλάχιστον, με τα παρακάτω στοιχεία:

  • την ποσότητα των αποθεμάτων (πωληθέντων και μη) του υπό έλεγχο προϊόντος κατά την Περίοδο Αναφοράς και την Περίοδο Ελέγχου. 
  • την αξία των ανωτέρω αποθεμάτων του Προϊόντος και στις δύο Περιόδους. 
  • το σύνολο των πωλήσεων σε ποσότητα και αξία του Προϊόντος και στις δύο Περιόδους. 
  • όλα τα παραστατικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθότητα των ανωτέρω μεγεθών. 
     

Τα ελεγκτικά κλιμάκια μπορούν, όμως, να ζητούν και κάθε απαραίτητο κατά την κρίση τους στοιχείο καθώς και να διευκολύνουν τον ελεγχόμενο με τη χορήγηση υποδειγμάτων πινάκων. Σκοπός είναι καθοριστεί το Περιθώριο Μικτού Κέρδους τόσο κατά την Περίοδο Αναφοράς, όσο και κατά την Περίοδο Ελέγχου. Εάν το Περιθώριο Μικτού Κέρδους της Περιόδου Ελέγχου είναι μεγαλύτερο από αυτό της Περιόδου Αναφοράς τότε υφίσταται παράβαση και πέφτουν οι... «καμπάνες».

Σε όποιον παραβιάζει το πλαφόν επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με τουλάχιστον το διπλάσιο του Οφέλους Υπέρ του Κανονικού. Το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ και μεγαλύτερο του 1.000.000 ευρώ. Ενδεικτικό της διάθεσης και της πρόθεσης του υπουργείου Ανάπτυξης να τρίξει τα δόντια σε όσους «φουσκώνουν» τις τιμές των καυσίμων, είναι ότι η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των προϊόντων, για τα οποία προβλέπεται πιο ήπια αντιμετώπιση, δηλαδή απλή σύσταση, αν οι ποσότητες είναι μικρές ή υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους δεν ξεπερνά το 1%.

ΣΧΕΤΙΚΑ