Επιχείρηση «θερμοστάτης» στις κεντρικές υπηρεσίες, τις εφορίες και τα τελωνεία 

EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Σχεδόν διπλάσιο κονδύλι από το αρχικώς προϋπολογισθέν, θα χρειαστεί η ΑΑΔΕ για να καλύψει φέτος τις δαπάνες ηλεκτροδότησης και το καμπανάκι της μείωσης κατανάλωσης ήχησε σε όλες τις μονάδες της Αρχής.

Για φέτος ο πήχης της εξοικονόμησης μπαίνει στο 10% και μάλιστα σε σύγκριση με τις καταναλώσεις του 2019, όπου το φυσικό αέριο “έπαιζε” γύρω στα 17 ευρώ και οι λογαριασμοί του ρεύματος ήταν... παιχνιδάκι. Η ειδική εγκύκλιος του Διοικητή της Αρχής, επί της ουσίας ενεργοποιεί την Επιχείρηση “Θερμοστάτης”, καλύπτοντας ακόμα και την κατανάλωση νερού!

1) Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας: η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων κατά κατά τη χειμερινή διατηρείται στους 19ο C. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι συχνές αυξομειώσεις του θερμοστάτη, καθώς αυξάνουν το κόστος λειτουργίας. Προκειμένου να επιτευχθεί φυσική θέρμανση ή ψύξη θα πρέπει να επιδιώκεται ο αερισμός των χώρων τις μεσημεριανές ώρες το χειμώνα (το καλοκαίρι προτιμώνται οι πρώτες πρωινές ώρες). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια του αερισμού με ανοιχτά παράθυρα ή / και πόρτες, θα πρέπει να βρίσκονται εκτός λειτουργίας καλοριφέρ ή κλιματιστικά. Επίσης, στην περίπτωση αποχώρησης των υπαλλήλων από την Υπηρεσία θα πρέπει να απενεργοποιούνται όλα τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης, πλην αυτών που λειτουργούν για λόγους ασφαλείας (π.χ. κλιματιστικά σε server room). Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθεί η σκίαση του κτιρίου, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη ανεκτό επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων.

2) Φωτισμός: Αναδιοργάνωση, όπου αυτό είναι δυνατό, του χώρου εργασίας (γραφεία και άλλα έπιπλα δραστηριοτήτων δίπλα σε παράθυρα).
Προτείνεται η αφαίρεση έως 50% των υφιστάμενων λαμπτήρων, όπου αυτό είναι λειτουργικά εφικτό, ενώ παράλληλα η εν γένει λειτουργία των ηλεκτρικών λαμπτήρων θα πρέπει να γίνεται μόνο εάν δεν επαρκεί ο φυσικός φωτισμός. Σε κάθε περίπτωση με την αποχώρηση των υπαλλήλων από τον χώρο εργασίας θα πρέπει να σβήνουν όλα τα φώτα.

3) Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών - εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού:
Απενεργοποίηση του εξοπλισμού σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από υπηρεσιακές ανάγκες (server, κλπ.). Περαιτέρω, θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την οθόνη και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι ώστε να τίθενται σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ύστερα από δέκα (10) λεπτά εκτός χρήσης. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιλέγεται η λειτουργία screen saver. Επιλέγεται η κατάσταση sleep ή απενεργοποίηση. Όσον αφορά στη χρήση του κινητού τηλεφώνου, θα πρέπει, μετά τη φόρτισή του, ο φορτιστής να αποσυνδέεται από την πρίζα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια.

4) Μείωση των εκτυπώσεων και των φωτοτυπιών για τη μείωση χρησιμοποίησης χαρτιού και λοιπών αναλωσίμων (toner κλπ) στα απολύτως αναγκαία με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

5) Κατανάλωση νερού: Εφιστάται η προσοχή στη μη ύπαρξη διαρροών σε βρύσες ή καζανάκια, ενώ θα πρέπει να υπενθυμίζεται με σχετικές σημάνσεις η αποφυγή σπατάλης του.

6) Υπηρεσιακά Οχήματα: Με στόχο τόσο την ασφάλεια των υπαλλήλων που μεταβαίνουν με αυτό, όσο και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος στο περιβάλλον, επιβάλλεται η τακτική συντήρηση του οχήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οδηγίες του κατασκευαστή. Έλεγχος και αντικατάσταση των ελαστικών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος ή των ελαστικών. Η σωστή πίεση βοηθά στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου έως και 5%. Αποφυγή των συνεχών και απότομων αυξομειώσεων ταχύτητας, καθώς και των απότομων φρεναρισμάτων. Επιπλέον, αποφυγή χρήσης του κλιματισμού του αυτοκινήτου, εκτός εάν είναι απαραίτητος και σίγουρα όχι στη μεγαλύτερη ένταση.

7) Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προληπτική συντήρηση για τα για τα συστήματα θέρμανσης μέχρι 31.10.2022. Η σχετική δαπάνη θα πρέπει να εξοφληθεί εντός του 2022. Οι Διοικητικοί Υπεύθυνοι θα πρέπει μέχρι τις 18.11.2022 να έχουν ενημερώσει τη σχετική πλατφόρμα για την ολοκλήρωση των έργων συντήρησης.

8) Λειτουργία ηλεκτρικών λαμπτήρων - κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος: Αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων συγκεκριμένου τύπου (π.χ. led) και διατάξεων αυτοματισμού για τον έλεγχο της σβέσης ή και μείωσης της φωτεινότητάς τους (διακόπτες με φωτοκύτταρο σε wc, κουζίνες, αρχεία, αποθήκες και κάθε είδους βοηθητικούς χώρους). Τοποθέτηση διακοπτών διακλάδωσης, όπου αυτό είναι εφικτό, με στόχο τη λειτουργία του απαιτούμενου κάθε φορά φωτισμού. Επιπλέον, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να τοποθετηθούν φώτα με ηλιακά πάνελ σε εξωτερικούς χώρους και χρονοδιακόπτες σε εξωτερικές πινακίδες και βοηθητικά φώτα εξωτερικού χώρου.

9) Νέες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. κλιματιστικά, ψυγεία κλπ) που θα αγοραστούν στο εξής, θα πρέπει να ανήκουν στην ενεργειακή απόδοση Energy Star.

10) Κατανάλωση νερού: Τοποθέτηση βρυσών με μηχανισμό φωτοκύτταρου, προκειμένου να αποφεύγεται η σπατάλη στην κατανάλωση νερού.

Όλα τα παραπάνω δεν επαφίενται στον... πατριωτισμό των υπαλλήλων, καθώς θα οριστούν συγκεκριμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν την υλοποίηση όλων των ανωτέρω. Με ευθύνη των Διοικητικών Υπευθύνων θα τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία σημάνσεις Π.χ. δίπλα στους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος σημάνσεις που να προτρέπουν τους υπαλλήλους να σβήνουν τα φώτα αποχωρώντας, στους σταθμούς εργασίας σήμανση για την απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συσκευών, στην ορθή λειτουργία των ψυγείων και των άλλων ηλεκτρικών συσκευών και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο.

Όσο για τα μισθωμένα κτίρια και τα ακίνητα με καθεστώς Sale & Lease Back, οι ιδιοκτήτες τους θα κληθούν να απαντήσουν εγγράφως ως το τέλος του μήνα, αν προβλέπονται από τους όρους της μίσθωσης ενεργειακές παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση θερμοπρόσοψης, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών κ.λ.π.

ΣΧΕΤΙΚΑ