Σημαντικές αλλαγές στις οικοδομές -Προς μηδενική ενεργειακή απόδοση κατοικίες και δημόσια κτίρια

Οικοδομικές εργασίες/ Φωτογραφία Eurokinissi

Μόνο ως λύση ανάγκης και πρόσκαιρη, χαρακτηρίζεται η στροφή και η πριμοδότηση του πετρελαίου ως καύσιμου θέρμανσης, αφού η Ευρώπη αποφάσισε να «τρέξει» το στόχο της μηδενικής εκπομπής ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, νέων και παλιών.

Όσον αφορά τα νέα κτίρια, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι:

από το 2028, τα νέα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς θα είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών

από το 2030 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών

Για τα υφιστάμενα κτίρια, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να θεσπίσουν ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης τα οποία θα αντιστοιχούν στην ανώτατη ποσότητα της πρωτογενούς ενέργειας που τα κτίρια μπορούν να χρησιμοποιούν ανά m2 ετησίως. Σκοπός είναι η προώθηση ανακαινίσεων και η σταδιακή κατάργηση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, καθώς και η συνεχής βελτίωση του εθνικού κτιριακού δυναμικού.

Η εθνική πορεία θα αντιστοιχεί στη μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε ολόκληρο το οικιστικό κτιριακό δυναμικό κατά την περίοδο 2025-2050 με δύο σημεία ελέγχου για να παρακολουθούνται τα επιτεύγματα των κρατών μελών. Έτσι διασφαλίζεται ότι η μέση χρήση πρωτογενούς ενέργειας από το σύνολο του οικιστικού κτιριακού δυναμικού είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με:

έως το 2033, το επίπεδο κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης D

έως το 2040, εθνικά καθορισμένη αξία που προκύπτει από τη σταδιακή μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας από το 2033 έως το 2050, σύμφωνα με τη μετατροπή του οικιστικού κτιριακού δυναμικού σε κτιριακό δυναμικό μηδενικών εκπομπών.

Για τα υφιστάμενα μη οικιστικά κτίρια, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να καθορίσουν όρια μέγιστης ενεργειακής απόδοσης, με βάση τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας. Το πρώτο όριο θα χαράξει μια γραμμή κάτω από τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας του 15 % των μη οικιστικών κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις σε ένα κράτος μέλος. Το δεύτερο όριο θα καθοριστεί κάτω από το 25 %.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι όλα τα μη οικιστικά κτίρια θα βρίσκονται κάτω από το όριο του 15 % μέχρι το 2030 και κάτω από το όριο του 25 % μέχρι το 2034.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε να προστεθεί μια νέα κατηγορία «Α0» στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που θα αντιστοιχεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να προσθέσουν μια νέα κατηγορία «A+» που θα αντιστοιχεί σε κτίρια τα οποία, εκτός του ότι είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών, συνεισφέρουν επιτόπια ανανεώσιμη ενέργεια στο δίκτυο ενέργειας. Η πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, την οποία προέβλεπε προηγουμένως η οδηγία, κατατάσσει τα κτίρια σε κλίμακα από το Α (καλύτερες επιδόσεις) έως το G (χειρότερες επιδόσεις) με βάση την ενεργειακή τους απόδοση.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να καθορίσουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτίρια σχεδιάζονται έτσι ώστε να βελτιστοποιούν το δυναμικό παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναπτύξουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας:

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σε όλα τα νέα δημόσια και μη οικιστικά κτίρια με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 m²

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, σε όλα τα υφιστάμενα δημόσια και μη οικιστικά κτίρια που υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ή ριζική ανακαίνιση, με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 400 m²

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, σε όλα τα νέα οικιστικά κτίρια.

ΣΧΕΤΙΚΑ