Επίτευξη συμφωνίας για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2023

NEWSROOM
Ευρωπαϊκή Οικονομία
Ευρωπαϊκή Οικονομία/ Φωτογραφία shutterstock

Σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023 κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Η συμφωνία αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 186,6 δισ. Ευρώ (αύξηση 1,1% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2022) και πληρωμές ύψους 168,7 δισ. Ευρώ (αύξηση 1%).

Για την έγκριση του προϋπολογισμού απαιτείται ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία, τονίζοντας ότι, όταν εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2023, θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση των σοβαρών συνεπειών του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην ίδια τη χώρα, αλλά και στη νότια γειτονία και τα κράτη μέλη. Επιπλέον, θα συμβάλει στη στήριξη της συνεχιζόμενης βιώσιμης ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού και στην προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα αποτελέσει επίσης έναυσμα για τη διεξαγωγή περαιτέρω επενδύσεων σε μια πιο πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη, προστατεύοντας παράλληλα τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς στις γειτονικές της χώρες και ανά τον κόσμο.

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε να διατεθούν:

  • 14,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη των γειτονικών χωρών και της διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασίας. Η συμφωνία περιλαμβάνει στοχευμένες αυξήσεις για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) — Η Ευρώπη στον κόσμο (12,3 δισ. ευρώ), με έμφαση στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, τη μετανάστευση και τη νότια γειτονία, καθώς και για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας (1,8 δισ. ευρώ) για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης σε ολόκληρο τον κόσμο·
  • 1,5 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 956,8 εκατ. ευρώ για το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, καθώς και της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των κρατών μελών που υποδέχονται πρόσφυγες από την Ουκρανία
  • 3 δισ. ευρώ για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» που στοχεύει σε σύγχρονες και υψηλών επιδόσεων υποδομές μεταφορών για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων, (με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των διαδρόμων αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας, και το σκέλος της ενέργειας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, συμπληρώνοντας την πρόταση REPowerEU ύψους 20 δισ. ευρώ)·
  • 3,7 δισ. ευρώ για το Erasmus+ με σκοπό την επένδυση στη νεολαία, συμπεριλαμβανομένων μαθητών και σπουδαστών που εγκαταλείπουν την Ουκρανία, καθώς και 332,8 εκατ. ευρώ για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»·
  • 62,9 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τη στήριξη της εν εξελίξει ανάκαμψης μέσα από την τόνωση των επενδύσεων στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·
  • 53,6 δισ. ευρώ για την κοινή γεωργική πολιτική και 1,1 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για τους Ευρωπαίους γεωργούς και αλιείς, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα και την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων για διαχείριση κρίσεων·
  • 12,4 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» με σκοπό τη στήριξη της έρευνας της ΕΕ σε τομείς όπως η υγεία, ο ψηφιακός τομέας, η βιομηχανία, το διάστημα, το κλίμα, η ενέργεια και η κινητικότητα·
  • 1,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα αποβεί προς όφελος όλων και 755,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη στήριξη δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2023 θα πρέπει να εγκριθεί επισήμως από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια, η οποία θα σηματοδοτήσει το τέλος της διαδικασίας, έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ