Η ενεργειακή κρίση «αδειάζει» τα ταμεία των μικρομεσαίων - Τι δείχνει η Έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ

Επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας/ Φωτογραφία Δήμος Αθηναίων

Αν και το οικονομικό κλίμα ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βελτιώθηκε σε σχέση με το σοκ της πανδημίας, αν και οι δείκτες απασχόλησης κινήθηκαν ανοδικά τους προηγούμενους μήνες, το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης είναι βαθύ.

Εκτίναξη του λειτουργικού κόστους, μείωσης της ρευστότητας και μετακύλιση των βαρών στους τελικούς καταναλωτές είναι η εικόνα που αποτυπώνει η Ετήσια Έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συν τοις άλλοις δυσκολεύονται να αφομοιώσουν τις νέες τεχνολογίες. Είναι ενδεικτικό ότι από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει νέες τεχνολογίες στη δραστηριότητα τους, μόνο το 17,4% τις υιοθέτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το πρόβλημα ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτυπώνεται από την αύξηση των ήδη υψηλών ποσοστών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με μηδενικά ή αρκετά χαμηλά ταμειακά διαθέσιμα που καταγράφουν οι ΜμΕ. Η κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την έναρξη της πανδημίας καθώς οι επιχειρήσεις οι οποίες τον Ιούλιο του 2022 δήλωσαν ότι είχαν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα αντιστοιχούσαν στο 27,8% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Σωρευτικά οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν καθόλου ρευστά διαθέσιμα ή αυτά επαρκούσαν το περισσότερο για ένα μήνα ανήλθαν τον Ιούλιο του 2022 στο 52%. Από τα προαναφερόμενα στοιχεία φαίνεται ότι η ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων βρισκόταν τον Ιούλιο του 2022 στο χειρότερο επίπεδο από την έναρξη της πανδημίας.

Από τα επιμέρους στοιχεία, τα μεγαλύτερα προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν μηδενικά ή επαρκούσαν το ανώτερο για έναν μήνα για το 62,8% των επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000€ και για το 66,9% των επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό. Για τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις, μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα δήλωσε το 35,9% και το 37,4% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης, φαίνεται ότι συνέχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, καθώς 43,8% των εν λόγω επιχειρήσεων δεν είχε καθόλου ταμειακά διαθέσιμα τον Ιούλιο του 2022. Συνολικά, περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις εστίασης (64,4%) είτε δεν είχαν ταμειακά διαθέσιμα είτε τα διαθέσιμα επαρκούσαν το περισσότερο για έναν μήνα.

Όσον αφορά στο ντόμινο των επιπτώσεων από το ενεργειακό κόστος, οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους:

το πρώτο εξάμηνο του 2022 το κόστος ενέργειας αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 76%, το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά 43,5%, το κόστος καυσίμων οχημάτων κατά 57,8% και το κόστος προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων κατά 26,2%

οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι αύξησαν τις τιμές τους διαρκώς αυξάνονται, καθώς από 6,6% που ήταν το 2ο εξάμηνο του 2020, ανήλθαν στο 23,6% το 1ο εξάμηνο του 2021, στο 34,8% το 2ο εξάμηνο του 2021 και στο 59,2% το 1ο εξάμηνο του 2022

ΣΧΕΤΙΚΑ