Ανοίγουν οι ρυθμίσεις για τις οφειλές στον ΕΦΚΑ

Φωτογραφία: Shutterstock

Θέμα ημερών είναι, πλέον, η ενεργοποίηση της διαδικασίας για την αναβίωση 120 και 72 δόσεων (ρύθμιση πανδημίας), αλλά και την έναρξη της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για τα χρέη της ενεργειακής κρίσης, μετά την υπογραφή της σχετικής εγκυκλίου.

Το ενδιαφέρον για τη “2η ευκαιρία” έχει χτυπήσει “κόκκινο”. Σύμφωνα με τις οδηγίες προς το ΚΕΑΟ, θα υποδέχεται αιτήσεις αναβίωσης ως το τέλος Ιουλίου, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 2 μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις παλαιότερες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν και οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 31/7/2023, η οποία θα πρέπει να τηρείται.

Ενδεικτικό της πρόθεσης του υπουργείου Εργασίας να δώσει πραγματικά μια ακόμα ευκαιρία σε χιλιάδες επιχειρήσεις κι επαγγελματίες, είναι ότι η υπαγωγή νέας οφειλής σε πάγια ρύθμιση επιτρέπεται ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ακόμη και εάν ο οφειλέτης έχει απωλέσει πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, κάτι που υπό κανονικές συνθήκες έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται από τη δυνατότητα αναβίωσης των 120 ή 72 δόσεων; Όσες οφειλές μετά την απώλεια της αρχικής ρύθμισης μπήκαν στον Εξωδικαστικό ή σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή σε ειδική ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο διαδικασίας εξυγίανσης.

Τα χρέη της ενεργειακής κρίσης

Με την ίδια εγκύκλιο ανοίγει ο δρόμος και για τις οφειλές που “γεννήθηκαν” μετά το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα εντάσσονται:

Οφειλέτες που έχουν μόνο οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α)

Οφειλέτες που εκτός από τις οφειλές 9/21-12/22, είχαν και προηγούμενες τις οποίες είχαν εντάξει σε ρύθμιση μέχρι την 01/11/2021

Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων, έχουν το δικαίωμα υπαγωγής των οφειλών περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 σε έως 72 δόσεις

Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων COVID και έχουν μόνο μεταγενέστερες οφειλές μπορούν να εντάξουν τις οφειλές 9/21-12/22 σε έως 72 δόσεις του νέου νόμου

Οφειλέτες με πάγια ρύθμιση που περιλαμβάνει οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 και τηρείται την 01/02/2023, μπορούν να εντάξουν τις οφειλές αυτές στη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και μέχρι 31/7/2023, εφόσον υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης, πρέπει παράλληλα να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση έως -24- δόσεων. Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης.

Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί παράλληλα με την εν λόγω ρύθμιση και την αναβίωση των 120 ή 72 δόσεων, τότε η αίτηση δεν θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά στην αρμόδια Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθούν 2 δόσεις, καθώς και στην περίπτωση μη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου διακανονισμού, μπορεί να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με ισχύ δύο μηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ