fbpxΝέες διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων -Ποια χρέη εξαιρούνται οριστικά και αμετάκλητα | Economistas.gr
Skip to main content

Νέες διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων -Ποια χρέη εξαιρούνται οριστικά και αμετάκλητα

Νέες διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων -Ποια χρέη εξαιρούνται οριστικά και αμετάκλητα
Eurokinissi

Η πλατφόρμα για τα χρέη της ενεργειακής κρίσης έχει ανοίξει, ωστόσο η ύπαρξη “γκρίζων” ζωνών κατέστησε αναγκαία μια νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις και οδηγίες, από τις οποίες ξεκαθάρισε απολύτως το τοπίο για τις οφειλές που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων.  

Ποιες οφειλές εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση; 

  1. οφειλές που προκύπτουν από την επιστροφή της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής καθώς και τα οφειλόμενα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αυτής  

  2. οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ή χορήγηση διοικητικής ή εκ του νόμου αναστολής  

  3. οφειλές που δεν μπορούν να ρυθμίζονται σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις. 

Δύο ακόμα σημεία, που πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους οι ενδιαφερόμενοι: 

  • Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει απωλέσει έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. ρύθμιση οφειλών πανδημίας), υποχρεούται να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2023  

  • Στις περιπτώσεις οφειλετών σε βάρος των οποίων υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου, η υποβολή της αίτησης ρύθμισης αυτών των οφειλών διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία κατόπιν επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών. Οι εν λόγω οφειλές υπάγονται σε ξεχωριστή ρύθμιση. 

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όχι μόνο ο πρωτοφειλέτης, αλλά και: 

  • τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη, κατά το μέρος της ευθύνης τους 

  • οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής κατά το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας 

  • οι οφειλέτες σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση 

Προσοχή! Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο στον Α.Φ.Μ. του οποίου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, η υποβολή αυτής διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που η ρύθμιση εξοφλείται πρόωρα εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή και για να μην υπολογιστεί πλεονάζων του αριθμού των δόσεων τόκος με βάση τον αρχικό αριθμό δόσεων της ρύθμισης, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για πρόωρη εξόφληση της ρύθμισης στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερο αίτημα για τον επανυπολογισμό του τόκου της ρύθμισης. 

Όσον αφορά στην αναβίωση των 120 και 72 δόσεων (ρύθμιση κορωνοϊού), άλλη εγκύκλιος ορίζει ότι δεδομένου πως οι ρυθμίσεις αυτές κατά την στιγμή της καταβολής της δόσης δεν είναι ενεργές, δεν είναι δυνατή η εξόφληση μέσω κάρτας στο myAADE, αλλά μπορεί να εξοφληθεί με την χρήση της νέας Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) μέσω web banking.  

Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επανένταξης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ ελέγχει περιοδικά την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία επανένταξης των οφειλετών στις ρυθμίσεις.  

Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Ε.Μ.ΕΙΣ., κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από αυτές των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση, συντάσσεται λίστα που περιλαμβάνει τους Α.Φ.Μ. των προσώπων αυτών, τη Δ.Ο.Υ./αρμόδια Υπηρεσία Ρύθμισης προς αναβίωση, το Έτος Ρύθμισης προς αναβίωση και τον Α/Α της Ρύθμισης προς αναβίωση και στη συνέχεια αποστέλλεται στην ΓΔΗΛΕΔ, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία επανένταξης των οφειλετών στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα «δίχτυα» του EISPRAXIS οι οφειλέτες του Δημοσίου
Στα «δίχτυα» του EISPRAXIS οι οφειλέτες του Δημοσίου
Από «κόσκινο» θα περάσει η ΑΑΔΕ τους οφειλέτες του Δημοσίου, καθώς όλα τα «ευαίσθητα» δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων «άνοιξαν» και έχουν τεθεί στη διάθεση του πολυεργαλείου που ακούει στο όνομα «EISPRAXIS». 
Στα «δίχτυα» του EISPRAXIS οι οφειλέτες του Δημοσίου
Το κυνήγι των οφειλετών ξεκίνησε-  Προκλητική η “έκρηξη” των χρεών από τα μεγάλα “κεφάλια”  
Το κυνήγι των οφειλετών ξεκίνησε-  Προκλητική η “έκρηξη” των χρεών από τα μεγάλα “κεφάλια”  
Καρότο και μαστίγιο για όσους χρωστάνε στην εφορία. Η παροχή διευκολύνσεων στους φορολογούμενους με εκκρεμότητες είναι το “καρότο”. Υπάρχει, όμως και “μαστίγιο”.
Το κυνήγι των οφειλετών ξεκίνησε-  Προκλητική η “έκρηξη” των χρεών από τα μεγάλα “κεφάλια”  
Ο ΕΦΚΑ παίρνει το «όπλο» του -Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για την πίεση μεγάλων και μικρών οφειλετών
Ο ΕΦΚΑ παίρνει το «όπλο» του -Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για την πίεση μεγάλων και μικρών οφειλετών
Η προθεσμία για την αναβίωση 120- 72 δόσεων και την υπαγωγή στη ρύθμιση της ενεργειακής κρίσης, έχει παρέλθει. Παρά την πίεση Επιμελητηρίων και φορέων για μια γενικευμένη και χωρίς όρους νέα ρύθμιση 120 δόσεων για παλιά και νέα χρέη, τέτοια πρόθεση δεν υπάρχει.  
Ο ΕΦΚΑ παίρνει το «όπλο» του -Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για την πίεση μεγάλων και μικρών οφειλετών