Το μεγάλο στοίχημα των ιδιωτικών επενδύσεων -Θετικά τα μηνύματα από τις αγορές

SOOC/ George Vitsaras

Για το 2024 ο Προϋπολογισμός προβλέπει ακόμα μεγαλύτερο “πάρτι” ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς μετά τη φετινή αύξηση τους κατά 8,3%, υπολογίζεται ότι το επόμενο 12μηνο θα “τρέξουν” με 12,1%.

Η αλήθεια είναι ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η Ελλάδα λειτούργησε σαν μαγνήτης για ξένες επενδύσεις και μάλιστα πριν ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, η χώρα προσέλκυσε 47 άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ το 40% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, σχεδιάζουν να επενδύσουν στην Ελλάδα τη χρονιά που έρχεται – το υψηλότερο ποσοστό στα πέντε χρόνια της ελληνικής έκδοσης της έρευνας. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι δύο στους τρεις ερωτηθέντες (67%) εκτιμούν ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας θα βελτιωθεί στα επόμενα τρία χρόνια.

Αρκούν αυτά; Προφανώς και όχι, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι τα “μαύρα” χρόνια της οικονομικής κρίσης δημιουργήθηκε ένα επενδυτικό “κενό” της τάξης των 100 δισ ευρώ. Με αυτό ακριβώς το δεδομένο, η Κομισιόν στην Εαρινή της Έκθεση σύστησε στην Αθήνα να άρει γραφειοκρατικά εμπόδια και πολύ περισσότερο να βελτιώσει το φορολογικό περιβάλλον, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ακόμα πιο ελκυστική.

Κι όταν μιλάμε για φορολογικό περιβάλλον δεν μιλάμε κατ’ ανάγκη για μειώσεις συντελεστών, αποσβέσεις, εκπτώσεις και απαλλαγές, αλλά κυρίως για σταθερό σύστημα, χωρίς αστερίσκους κι εξαιρέσεις, που κάνουν δύσκολη τη ζωή ακόμα και των πιο αποφασισμένων να επενδύσουν.

“Κάποιες τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του επενδυτικού κενού. Ειδικότερα, η θέσπιση συστήματος προαποφάσεων σε θέματα φορολογίας (σ.σ. με την έννοια της ενημέρωσης για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο), θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την απλούστευση του φορολογικού συστήματος”, ήταν η πολύ σαφής σύσταση της Κομισιόν και η ΑΑΔΕ προσάρμοσε το οργανόγραμμα της σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη.

Με Απόφαση του Γ. Πιτσιλή συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας, με τις εξής αρμοδιότητες:

Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες.

Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για τη νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας

Η μέριμνα για την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης, ύστερα από την έγκριση του περιεχομένου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες διαχειρίζονται κάθε θεματική ενότητα, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.

Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

Η άντληση σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.

Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της ΑΑΔΕ και των επιχειρηματιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ