Ο Οκτώβριος "δείχνει" έκτακτη παροχή σε ευάλωτους

Η Βουλή των Ελλήνων/ Φωτογραφία Eurokinissi

Από την ανάλυση των στοιχείων του Προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψιν τις προβλέψεις του Προσχεδίου, το ΥΠΕΘΟ υπολογίζει ότι τον Οκτώβριο τα φορολογικά έσοδα υπερέβησαν κατά 300 εκ ευρώ το στόχο.

Επί της ουσίας αυτός είναι ο "καθαρός" χώρος που ανοίγει το δρόμο για μια έκτακτη στοχευμένη παροχή σε ευάλωτους.

Προφανώς δεν εξαντληθεί όλος αυτός ο χώρος, προς αποφυγήν εκπλήξεων το τελευταίο δίμηνο, αλλά εκτιμάται ότι μπορούν να διατεθούν περί τα 200 εκ ευρώ με ασφάλεια.

Πως αναλύει το ΥΠΕΘΟ τα στοιχεία

Όπως αποτυπώνεται στο δελτίο εκτέλεσης Προϋπολογισμού, τα έσοδα από φόρους σε ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου σε σχέση με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2023 εμφανίζονται αυξημένα κατά 3.921 εκατ. ευρώ, ωστόσο (α) τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και προσμετρείται δημοσιονομικά στο έτος 2022, (β) επίσης ποσό 367 εκατ. ευρώ αφορά στην απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και προσμετρείται δημοσιονομικά στο έτος 2022, ενώ (γ) οι επιστροφές εσόδων που μετρούν αρνητικά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εμφανίζονται αυξημένες κατά 545 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Συνεπώς, από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού προκύπτει καλύτερη απόδοση των φορολογικών εσόδων έως τον Οκτώβριο που αφορούν το τρέχον έτος κατά 2,539 εκατ. ευρώ σε σχέση με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2023.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία εκτέλεσης των εσόδων έως και τον μήνα Σεπτέμβριο έχουν ενσωματωθεί στο Draft Budgetary Plan, που κατατέθηκε στα μέσα Οκτωβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που έχουν προβλεφθεί στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το δελτίο εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού παρουσιάζει τις διαφορές σε σχέση με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και όχι με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού ή το Draft Budgetary Plan.

Συνεπώς για τους μήνες Ιανουάριο-Σεπτέμβριο η διαφορά με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τόσο η εκτέλεση των εσόδω, όσο και των δαπανών είναι μηδενική.

Για τον μήνα Οκτώβριο, όπου υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις οι τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις που αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τον αυξημένο κύκλο εργασιών λόγω της τουριστικής κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου, καθώς και τα αυξημένα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος, η υπέρβαση έναντι της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2023 είναι 832 εκατ. ευρώ, ωστόσο σημαντικό μέρος αυτών έχουν ληφθεί υπόψη στους στόχους του Προσχεδίου Προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τους αναθεωρημένους στόχους του Προσχεδίου Προϋπολογισμού και του Draft Budgetary Plan, η υπέρβαση για τον μήνα Οκτώβριο (και συνεπώς για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023) ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού και το Draft Budgetary Plan έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα επιπλέον μέτρα που έχουν υλοποιηθεί εντός του 2023 (βλέπε πρώτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ για market pass, δαπάνες υγείας, μισθολόγιο μελών ΔΕΠ, κόστος αυτοδιοικητικών εκλογών κ.λπ.), όσα έχουν εξαγγελθεί στη ΔΕΘ και υλοποιούνται το επόμενο διάστημα (ενίσχυση συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά, market pass για τις πληγείσες περιοχές, επίδομα θέρμανσης, επιστροφή ΕΦΚ Diesel στους αγρότες, αύξηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κτλ.), καθώς και οι αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές (βλέπε δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ). Συνολικά όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, οι δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού σε δεδουλευμένη βάση για το 2023 εμφανίζονται αυξημένες 2,8 δισ. ευρώ έναντι των προβλέψεων της εισηγητικής έκθεσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ