Με υπεραπόδοση στα έσοδα κλείνει ο φετινός Προϋπολογισμός 

Με υπέρβαση 571 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων, έκλεισαν το Νοέμβριο τα φορολογικά έσοδα, παρά το φρενάρισμα της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Τα αναλυτικά στοιχεία αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη δυναμική από τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων, που αντανακλούν την ενίσχυση των αποδοχών μέσω της παρακράτηση, αλλά και τη συμβολή του ΦΠΑ.

Συνολικά στο 11μηνο, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 56,197 δισε. ευρώ, αυξημένα κατά 605 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024, επιτρέποντας έτσι την έκτακτη ενίσχυση σε ευάλωτα νοικοκυριά με κόστος που αγγίζει τα 350 εκ ευρώ.

Συνολικά, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,004 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3,001 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 5,854 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 3,771 δισ. ευρώ.

Το σημαντικότερο μέρος της διαφοράς οφείλεται στον ετεροχρονισμό πληρωμών των δαπανών, που εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,775 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, 1,270 δισ. ευρώ οφείλονται στον ετεροχρονισμό των πληρωμών του τακτικού Προϋπολογισμού, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 568 εκατ. ευρώ, καθώς και της ανάλωσης των πιστώσεων υπό κατανομή. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται μειωμένες κατά 504 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ωστόσο αναμένεται να αναλωθούν κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Από το σύνολο των κρατικών δαπανών, ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν:

  • η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 786 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, 
  • η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, 
  • οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. 

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8,586 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 504 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 124 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ