Τι μισθούς θα παίρνουν από το 2024 υπουργοί, γ.γ., βουλευτές και εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί 

Φωτογραφία από Shutterstock/ TravelNerd

Με τροπολογία- σκούπα, που ρυθμίζει εκκρεμότητες της ΛΑΡΚΟ, προβλέπει συμπληρωματικό κονδύλι 350 εκ ευρώ για το "κλείσιμο" του ΕΣΠΑ κλπ, αναμορφώνονται και οι αποδοχές των μελών της κυβέρνησης που δεν είναι βουλευτές.

Από 1/1/2024 η μηνιαία αποζημίωση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα αυξάνεται από 4.631 μικτά (περίπου 2.913 καθαρά) σε 5.121 μικτά (περίπου 3.145 καθαρά).

Η Υπουργική αποζημίωση (τόσο του Υπουργού, όσο και του Αναπληρωτή) ισούται με την βουλευτική αποζημίωση, που ανέρχεται σε 5.135 μικτά (περίπου 3.152 καθαρά). Ωστόσο, ο κοινοβουλευτικός Υπουργός λαμβάνει επιπλέον της βουλευτικής αποζημίωσης, περίπου 1.865 ευρώ καθαρά για ταχυδρομική ατέλεια-έξοδα γραφείου-κίνησης κτλ., ώστε ο καθαρός μισθός να διαμορφώνεται σε περίπου 5.017 ευρώ (για βουλευτές επαρχίας ανέρχεται σε έως 5.540 ευρώ).

Αντιθέτως, ο εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός και Υφυπουργός λαμβάνουν μόνο τη βουλευτική αποζημίωση χωρίς τα ανωτέρω.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, από 1/1/2024 ο Γενικός και Υπηρεσιακός Γραμματέας θα έπαιρναν τα ίδια χρήματα με τον εξωκοινοβουλευτικό Υπουργό (σήμερα λαμβάνουν 10% λιγότερα).

Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, με την τροπολογία ορίζεται ότι η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ορίζεται ίση με το 90% του Προέδρου Αρείου Πάγου (που ανέρχεται σε 8.426). Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε 7.583 μικτά ή 4.416 καθαρά.

Η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού Υφυπουργού ορίζεται ίση με το 80% του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε 6.740 μικτά ή 3.944 καθαρά.

Με αυτόν το τρόπο "καθαρά " οι αποδοχές του 2024 διαμορφώνονται ως εξής:

• Ο Γενικός Γραμματέας θα λαμβάνει 3.145 €

• Ο εξωκοινοβουλευτικός Υφυπουργός 3.944 €

• Ο εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός 4.416 €

• Ο κοινοβουλευτικός Υπουργός-Υφυπουργός και Βουλευτής 5.017 €

ΣΧΕΤΙΚΑ