Το πρώτο «καμπανάκι» από τα έσοδα

Φωτογραφία: Shutterstock

Δικαιωμένοι θα πρέπει να νιώθουν όσοι έβαλαν εγκαίρως φρένο στην παροχολογία. Τα πρώτα στοιχεία του Προϋπολογισμού για τον Μάρτιο φανερώνουν κάποιες αρρυθμίες στο πεδίο των φορολογικών εσόδων, χωρίς να διαταράσσεται, πάντως, η συνολική εικόνα.

Ειδικότερα, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.611 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 184 εκατ. ευρώ ή 4,8% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 511 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 414 εκατ. ευρώ από τον στόχο (925 εκατ. ευρώ).

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16.790 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 398 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Ωστόσο στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Μάρτιο ποσού ύψους 1.797 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ έχει εισπραχθεί το ποσό των 159 εκατ. ευρώ.

Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 2.036 εκατ. ευρώ ή 14% έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά 654 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των επιστροφών και

β) στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά 1.029 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 14.920 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 674 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Η υπερεκτέλεση αυτή προέρχεται κυρίως από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2024, όσο και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ, ΕΦΚ κλπ.).

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.719 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.698 εκατ. ευρώ).

Στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.007 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς ΟΚΑ κατά 523 εκατ. ευρώ και στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 320 εκατ. ευρώ.

Αντίθετη πορεία για τις πληρωμές των τόκων

Αντίρροπα, δηλαδή αυξητικά σε σχέση με τον στόχο, κινήθηκαν οι πληρωμές των τόκων κατά 106 εκατ. ευρώ και οι επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα κατά 227 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν 110 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον ΕΛΓΑ, για την αποζημίωση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας των θεομηνιών DANIEL-ELIAS περιόδου Σεπτεμβρίου 2023, 78 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως επιχορήγηση σε συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) και 69 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υγείας ως επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας φαρμάκων για τις ανάγκες των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.954 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.133 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.079 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2023.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς του πρωτογενούς πλεονάσματος έναντι του στόχου σε ταμειακούς όρους δεν προσμετράται στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2024 σε δημοσιονομικούς όρους.

ΣΧΕΤΙΚΑ